اخبار

رهبری

اگر دوست دارید درباره ترس بیشتر بدانید، حتما بخوانید!

  اگر دوست دارید درباره ترس بیشتر بدانید، حتما بخوانید!

شما هم فکر می کنید ترسو هستید؟! گاهی اوقات کمی ترسیدن خوب است. شما...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

آلور و بلور

  آلور و بلور

یکی بود، یکی نبود، زیر گنبد کبود، در گوشه ای از این دنیا و در میان جنگلی زیبا، خانم بُزیِ دانا، یک خانه ی نقلی و قشنگ داشت. خانم بُزی دو تا بزغاله ی زیبا و ملوس داشت که اسم یکی آلور و دیگری...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

پادشاه و كشاورز

  پادشاه و كشاورز

روزي بود، روزگاري بود. كشاورز فقيري بود که هر روز به مزرعه مي رفت و تا تاريكي شب به كار كشاورزي مي پرداخت. شب خسته و كوفته...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

پسر ساده دل و الاغ

   پسر ساده دل و الاغ

پیر زنی با پسرش زندگي مي كرد. پسر پیرزن بسيار ساده دل و خوش باور بود. او هر حرفي را كه مي شنيد، باور مي كرد و هر کاری انجام می داد، به دردسر مي افتاد.

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

قایم باشک بازی بچه دلفین ها

  قایم باشک بازی بچه دلفین ها

دوتا بچه دلفین قایم باشک بازی می‏ کردند. اولی...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

خواب بدی که دیدم

  خواب بدی که دیدم

امروز صبح صورت بالشم خیس بود. فکر کنم از خواب بدی که دیشب دیده‏ ام اشکش درآمده، راستش را بخواهید...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

پیرمرد و زائر اربعین

   پیرمرد و زائر اربعین

به چهره آفتاب سوخته اش که نگاه می کنی با آن ریش سفید و موی جوگندمی کم پشتش، نمی فهمی چرا این اندازه لذت می برد از گذاشتن حبه ی خرما در دهان کودک زائر اربعین...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

یک سگ و دو استخوان

  یک سگ و دو استخوان

سگی گرسنه در کنار جوی آب استخوانی دید. رفت و استخوان را به دندان گرفت و...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

مرغابی و ماه

   مرغابی و ماه

روزی مرغابی گرسنه برای شکار ماهی به کنار رودخانه رفت...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

شاگرد کودن و استاد دیوانه(گلستان-سعدی)

  شاگرد کودن و استاد دیوانه(گلستان-سعدی)

وزیری پسری کودن و کم عقل داشت. وزیر هر چه سعی و تلاش کرد او را تربیت کند، فایده ی نکرد و...

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر