اخبار

رهبری

امام در نجف گفت که مردم پشت من سید را خالی نمی‌کنند

  امام در نجف گفت که مردم پشت من سید را خالی نمی‌کنند

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

سيري در كارنامه مبارزاتي آيت‌الله العظمي سيدابوالقاسم خويي در انقلاب اسلامي؛ روياروي صهيونيسم در ايران

  سيري در كارنامه مبارزاتي آيت‌الله العظمي سيدابوالقاسم خويي در انقلاب اسلامي؛ روياروي صهيونيسم در ايران

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

بنی‌صدر خود را برای هدف دیگری به امام نزدیک کرد

  بنی‌صدر خود را برای هدف دیگری به امام نزدیک کرد

«يادها و يادمان‌هايي از روزهاي اقامت سلسله‌جنبان انقلاب در نوفل لوشاتو» درگفت‌وشنود با محمدرضا اعتماديان

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

صدام از سوریه به خاطر حمایتش از ایران به شدت عصبانی بود

  صدام از سوریه به خاطر حمایتش از ایران به شدت عصبانی بود

غسان شربل: آیت الله خمینی که در ماه سپتامبر 1965 به عراق پناهنده شده بود بعد از توافقنامه الجزایر مجبور شد از این کشور برود.

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

ما به فرهنگ انقلابی شما نیاز داریم

  ما به فرهنگ انقلابی شما نیاز داریم

از هراره تا تهران - ۳۹ رئیس جمهور بورکینافاسو در دیدار با آیت الله خامنه‌ای طه رمضان، نطقش کوتاه است و پر از اداي صلح‌طلبي، بدون اينکه چيزي از شروع جنگ، جنايت‌هاي جنگي، استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و وضع متزلزل حکومت عراق بگويد.

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

تاریخ انقلاب اسلامی را نمی‌توان با تفکر لیبرال و سکولار نوشت

  تاریخ انقلاب اسلامی را نمی‌توان با تفکر لیبرال و سکولار نوشت

امروزه تنوع آثار و خرده‌آثاري كه در حوزه تاريخ انقلاب اسلامي توليد و بر محمل فضاي مجازي به طرفه‌العيني در سطح فراملي پخش مي‌شوند، لزوم بازنگري ما به فرآيند تاريخ‌نگاري انقلاب را بيشتر كرده است

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر