کنترل ذهن موجب آموزش بهتر می شود

  کنترل ذهن موجب آموزش بهتر می شود

انسان ها با آموزش های رسمی وارتباطات اجتماعی به تکامل فکری ویادگیری شیوه های صحیح زندگی دست می یابند . مدارس نقش مهمی در این آموزش ها دارنداما با ورود کرونا وخطر ابتلا دانش آموزان مدارس به شیوه های آموزش مجازی روی آورده اند

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

مدیران ومالکان ساختمان ها به صورت ادواری آسانسور را بررسی کنند

  مدیران ومالکان ساختمان ها به صورت ادواری آسانسور را بررسی کنند

: با افزایش جمعیت در شهر ها توسعه وساخت آپارتمان های با طبقات زیاد رونق گرفته است . این مجتمع های مسکونی جهت جابه جایی ساکنین مجبور به استفاده از آسانسور می باشد . لزوم توجه به آسانسورهای استاندارد وبا کیفیت در جهت حفظ وامنیت افراد بسیار مهم است

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

آموزش هوش هیجانی برای آینده کودکان مهم است

  آموزش هوش هیجانی برای آینده کودکان مهم است

با توجه به مشغله و گرفتاری های زندگی امروزی و نگرانی والدین بابت فرزندان خردسالشان، مهد کودک ها نقش مهمی در تربیت و آموزش مهارتهای اجتماعی کودکان دارند. در این میان مهدکودک های مجاز و مورد تایید سازمان بهزیستی دغدغه های خانواده ها را در زمینه تربیت صحیح فرزندان کاهش داده اند.

1 تعداد یادداشت ها متن کامل

به تعمیرات دوره ای ساختمان ، اهمیت دهید

  به تعمیرات دوره ای ساختمان ، اهمیت دهید

پس از اینکه بشر یکجا نشینی را انتخاب نمود ودر یک مکان ساکن شد . انتخاب سرپناه اولویت اصلی زندگی وادامه حیات اوشد . با افزایش جمعیت وپیشرفت های علمی شهر ها گسترش یافت وساخت وسازها توسعه پیدا نمود .امنیت ساختمان ها، نظارت برساخت بناها وارائه خدمات دیگر از وظایف سازمان نظام مهندسی می باشد

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

خودکفایی نیازمند باور است

  خودکفایی نیازمند باور است

تولید کنندگان برای ادامه تولید واشتغال نیازمند حمایت می باشند . حمایت ازبخش تولید موجب رونق اقتصادی خواهد شد . بروکراسی های اداری وتامین مواد اولیه از مشکلات مهم واساسی در بخش تولیدمی باشد . حذف موانع تولید واشتغال از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است. خبرنگار جام جم البرز در این زمینه با یکی از تولید کنندگان گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید :

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

به دنبال علایق خود بروید

  به دنبال علایق خود بروید

بیشتر مواقع بین تخصص وشغل افراد تناسبی وجود ندارد . گاهی با توجه به شرایط خود وجامعه مجبور به انتخاب هایی در تحصیل وشغل هستیم . بهترین حالت موفقیت ایجاد هماهنگی بین علاقه ،تحصیل وشغل می باشد . در این زمینه با یکی از کارآفرینان البرزی گفتگویی انجام داده ایم که با هم می خوانیم:

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

کرج پایتخت ورزش نینجوتسودر کشور

  کرج پایتخت ورزش نینجوتسودر کشور

هنر نمایی دختران نینجا در برنامه تلویزیونی عصر جدید توجه همگان را به این ورزش جلب نمود

3 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

یک آسانسور باید سی سال عمر مفید داشته باشد

  یک آسانسور باید سی سال عمر مفید داشته باشد

جام جم البرز-هرچند به نظر می رسد در مورد آسانسور مطالب بسیاری گفته شده ولی به لحاظ اهمیت سلامت وحفظ جان شهروندان باید فرهنگ صحیح استفاده و نگهداری از آن در جامعه نهادینه شود. به همین دلیل به سراغ یکی کارشناسان و سازندگان این صنعت رفته و مصاحبه ای انجام داده ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید :

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

با آموزش های مهارتی بیکار نخواهید ماند

  با آموزش های مهارتی بیکار نخواهید ماند

جام جم البرز : انسانها همیشه نیازمند آموزش می باشند .آموزش های افراد در صورتی که کاربردی باشند در مهیا نمودن زندگی بهتر به او کمک زیادی خوهند نمود. جام جم البرز با مدیر عامل مجتمع فنی در این زمینه گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ادامه می خوانید :

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر

مدارس غیر انتفاعی به حمایت نیاز دارند

  مدارس غیر انتفاعی به حمایت نیاز دارند

مدارس غیر انتفاعی در کنار مدارس دولتی سهم مهمی در آموزش ویادگیری دانش آموزان دارند .رفع موانع ومشکلات این نوع مدارس قطعاً در بهبود روند اموزشی تاثیر گذارخواهد بود. خبرنگارجام جم البرز با یکی از فعالان وپیشکسوتان حوزه آموزش گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید :

0 تعداد یادداشت ها متن کامل خبر