وقتی یک بسیجی پزشک می شود

اخبار

 آخرین اخبار 

سخنی با خوانندگان

وقتی یک بسیجی پزشک می شود

احد آذری

وقتی یک بسیجی پزشک می شود
1397/6/21

او را از سال ها قبل می شناختم. شیفته اخلاقش بودم. فروتن بود و بسیار متواضع. خیلی خوب درس می خواند. در همان موقع حدس می زدم که در آینده به مدارج بالای علمی خواهد رسید. اما آن چه که بیشتر مرا جذب او کرد، پایبندی دوستم به مسلمانی و تعهد اجتماعی بود. وقتی جنگ شروع شد، آن جوان درس خوان و مبادی آداب، یک پایش در جبهه بود و پای دیگرش در دبیرستان – بعد هم که در کنکور قبول شد – و در دانشگاه. چه کسی می توانست باور کند که او، با آن آرامش و تواضع و با آن علاقه ای که به تحصیل داشت، در جبهه ها تاب بیاورد و سنگر، خانه دوم او باشد؟ اما دوست من در تمام سال هایی که جنگ ادامه داشت، در جبه ها ماند. او هم درس خواند و هم جنگید و یکی از چهره های شناخته شده دفاع مقدس شد.

سال ها پیش در یک مسافرت او را دیدم. تازه پزشک شده بود. در آن سال ها رفتارش را زیر نظر گرفتم. می خواستم بدانم وقتی یک بسیجی، پزشک می شود، چه حالتی در او پیش می آید. دیدم که هیچ تغییری نکرده است. همان تواضع، همان سادگی و همان مسلمانی و تعهد اجتماعی در وجودش موج می زند. بی قراری هایش را حس می کردم، به این در و آن در زدن هایش را می دیدم، هنوز جنگ برای او تمام نشده بود، فقط جبهه تغییر کرده بود. دوست من از پشت خاکریزی که در آن جا علیه متجاوزجنگیده بود، به عرصه جامعه آمده بود و در این جا هم مثل یک بسیجی، با همان صداقت و ایثار، پشت خاکریز تعهد نشسته بود تا به مردم محرومش خدمت کند. در سختی ها و دشواری ها کنار آن ها بماند. به نظر من او فرزند واقعی ملت خودش است. او دلباخته مردم و عاشق خدمت به آن هاست، من تردیدی ندارم که ملت ما نیز به وجود چنین فرزندانی افتخار می کند.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.