عيد دانايي و هزار جلوه نوراني

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

علی جوادی ، استاد دانشگاه، در گفتگو با جام جم البرز

عيد دانايي و هزار جلوه نوراني

عيد دانايي و هزار جلوه نوراني
1397/7/4
12:43 1395

به راستي مدرسه و دانشگاه پس از كانون مقدس خانواده، در رشد و تحول افراد جامعه سهم بسزايي دارند. معلم و مدرس نيز يكي ديگر از اركان اساسي اين رشد و تحول در انسان و جامعه است. مسئله و موضوع آموختن و كشف مجهولات در طول تاريخ به شدت مورد توجه و عنايت خاص انسان بوده است. چرا كه كنجكاوي و تلاش در راه كشف ناشناخته ها و تبديل مجهولات به معلومات براي بشر امري فطري بوده و هست و يكي از آرزوهاي ديرينه او همين بوده كه بتواند به اسرار آفرينش و رازهاي طبيعت و جهان ماوراي طبيعت دست يابد. همچنين يكي از مهم ترين عوامل تسلط قدرت هاي شيطاني و ستمگر تاريخ بر ملت ها و استعمار و استثمار آنان، جهل ملت ها بوده است و به همين دليل ستمگران همواره تلاش كرده اند كه به هر شيوه ممكن مانع از آگاهي آنان شوند. در اينجاست كه ارزش و اهميت نقش معلم و انتقال علم و آگاهي به ساير افراد جامعه مشخص و معين مي شود. معلم بايد به علم و اطلاعات لازم و كافي مجهز باشد. البته داشتن علم به تنهايي ارزش نيست ، بلكه اولاً بايد علم الهي داشته باشد و ثانياً آن را حساب شده و روشمند و با نفوذ كلامش به ديگران منتقل كند.

معلم و مدرس امانتدار است و امانت او انسان ها هستند، كه بايد اين امانت هاي الهي را از جهل و ناداني نجات داده و از آلودگي ها و تباهي ها حفظ كرده و زمينه رشد و كمال شان را فراهم آورد. معلم و مدرس مي تواند تاثير خوب يا بد، مثبت يا منفي بر شاگردان خويش داشته باشد. انسان هاي موفق و خدمتگزار، بزرگان و مصلحان تاريخ و... كاميابي خود را مديون والدين دلسوز و معلمان و مدرسان فهيم و آگاه بوده اند.

همچنين ريشه علل و عوامل بدبختي و شقاوت انسان هاي جنايتكار و ستمگر را عمدتاً بايد در ناداني و خباثت والدين و معلمان و مدرسان بي تعهد آنان جستجو كرد. در اين ميان شايد بتوان گفت كه نقش معلمان و مدرسان از نقش والدين بيشتر و مهمتر است، زيرا معلمان و مدرسان، نظام فكري و تربيتي شاگردان خود را طراحي و سازمان مي بخشند و همه انسان ها تابع حكومت فكري و تربيتي خويش هستند و خارج از محدوده مقررات نظام فكري خود رفتار نمي كنند. معلم و مدرس با قدرت بيانش، رسايي و نفوذ كلامش و زيبايي رفتارش مي تواند نه تنها افراد شايسته و صالح را تحويل جامعه بدهد، بلكه حتي مي تواند افراد طالح را صالح نمايد و قوانين طبيعت و وراثت را تغيير داده و خنثي نمايد.به راستي آيا كاري دشوارتراز تربيت انسان وجود دارد؟ معلم و مدرس تلاش مي كند با تدبير در تعليم و تربيت و آگاهي بخشي به افراد، تمايل و گرايش به آگاهي فطري آنان را تقويت و از قوه به فعليت در آورد، چرا كه اين آگاهي و گرايش مي تواند همه روابط انسان را با همنوعان خود و جهان پيرامون به نحو احسن برقرار كرده و همه پندار و گفتار و كردار او را معناي الهي و عبادي ببخشد. دوام اين آگاهي، اساسي ترين عامل كمال آدمي است، خواه در محراب عبادت باشد، خواه در تفريح و خوشي هاي معقول و خواه در ناگواري ها يا تلاش براي زندگي بهتر. كار معلم و مدرس، كار خداست و نقش او در جامعه، نقش انبياء (ع) است.

كار او تعليم و تعلم است، كه از هر عبادتي بالاتر و از هر خدمتي افضل است.

اكنون، فرا رسيدن ماه مهر و مهرباني، ماه شكوفايي و بيداري، ماه دانش و بينش، ماه شورو شعف، ماه جوشش و كوشش، ماه انديشه و تفكر، ماه دانايي و توانايي را بهانه قرار مي دهيم و مي گوييم؛

سلام بر راهيان كوي دانش و بينش، سلام بر دانش آموزان و دانشجويان، سلام بر معلمان و اساتيد، سلام بر كتاب و درس، سلام بر كلاس و همكلاسي، سلام بر آموختن و نوشتن و خواندن، سلام بر آموزگار و استاد، آنگاه كه با لبخندي دلنشين و دلي پر از مهر و علم و اميد پاي در كلاس درس مي گذارد و كلاس پر از رنگين كمان مي شود؛ رنگين كمان علم و دانش، آرامش و آسايش، مهر و مهرباني، صفا و وفا و صداقت و پاكي. سلام بر دانش پژوهان و دانشجويان، آنگاه كه چشم به دهان و گوش به سخنان استادان مي سپارند.

سلام بر آموزگاران و اساتيد، آنگاه كه برق علم و عشقشان بر چشمان دانش پژوهان مي تابد. سلام بر استادان، آنگاه كه بذر علم و ايمان را در ضمير پاك دانشجويان مي افشانند. سلام بر استادان كه دانشجويان

را به زيور تفكر و انديشه مِي آرايند و به بزرگي و زيبايي فهم و درك و روح آنان مي افزايند و دروازه هاي آسماني بينش و دانايي را بر روي صدها هزار دانش پژوه مي گشايند.

با اميد به اينكه با اكسير دانايي و توانايي، مرزهاي جديد علم و دانش و پژوهش را در نورديم و با پيوند علم و ايمان، قله هاي رفيع بهروزي و پيروزي را فتح نماييم و با گام هاي مصمم و استوار، ايران جاويدان را سرافراز و سربلند سازيم. ان شاء الله.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر