از دیدگاه عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشمگیر باب ششم قابوس نامه

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

آیین سخن گفتن

از دیدگاه عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشمگیر باب ششم قابوس نامه

بازنویسی و برداشت آزاد: ایرج قنبری

از دیدگاه عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشمگیر  باب ششم قابوس نامه
1397/8/5
12:43 1395

زبان را به خوب گفتن عادت بده و هنرمندانه صحبت کن و جز با نرمی سخن مگو و سعی کن به این روش عادت کنی، چرا که گفته اند: هر کس که زبان خوش تری دارد، هوادارش بیشتر است. و با همه هنر باید تلاش کنی که به جا سخن بگویی، چون سخنی که به جا نباشد اگر حرف خوب و شایسته ای هم باشد در نظر مردم بد جلوه می کند.

از سخنی هم که ایجاد دردسر و مشکل می کند، بپرهیز و خاموشی پیشه کن، چون سخن بیهوده زیانبار است و سخنی که از روی تفکر، آگاهی و هنر نباشد، نگفتن آن بهتر است.

 اما تا از تو نپرسیدند لب به سخن باز نکن و از گفتار تند بپرهیز. و وقتی از تو چیزی می پرسند جز راست سخن مگو و پند مده به خصوص کسی را که پند پذیر نیست. هم چنین هیچ وقت در جلوی چشم مردم کسی را نصیحت مکن.

کلمات کلیدی
مارا در تلگرام دنبال کنید
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.