رهبری به نام محمد حسین

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

8آبان روز نوجوان

رهبری به نام محمد حسین

مسعود بهار لو

رهبری به نام محمد حسین
1397/8/7
12:43 1395

دشمن، ناجوانمردانه به خاک سرزمین ما ایران حمله کرده بود و می خواست همه را جا را بگیرد. آن ها به هیچ کس رحم نمی کردند. به هر کجا می رسیدند، خراب می کردند. هر کس را می دیدند می کشتند .

 ارتش کشور ما هنوز آماده نبود. هر طور شده باید جلوی آن ها گرفته می شد. عده ای از جوانان شهرهای مرزی مقابل آن ها ایستادند و با آن ها می جنگیدند، اما تعداد آن ها خیلی کم بود. باید نیروهای بیشتری از تمام ایران به آن جا می رفتند تا جلوی آن ها را بگیرند ، وگرنه همه کس و همه چیز را نابود می کردند.

امام خمینی(ره) رهبر انقلاب از جوانان خواست به جبهه بروند . خیلی از جوانان به جبهه رفتند. محمد حسین فهمیده هم تصمیم گرفت به جبهه برود و به حرف رهبرش گوش کند. اما او را به جبهه نمی بردند. محمد حسین فقط 13 سال داشت. اما می خواست خودش را هر طور شده به جبهه و خط مقدم برساند.

 تصمیم مهم

یک روز تانک های زیادی به طرف ایران حرکت می کردند. محمد حسین به نظرش رسید که تانک ها دارند همه را می کشند. او چند نارنجک با خودش برداشت و به طرف تانک ها رفت. در هیچ جای دنیا با نارنجک به جنگ تانک نمی روند، اما محمد حسین مجبور بود، چون اسلحه بهتری نداشت. او باید هر چه می توانست به تانک نزدیک می شد. همین کار را هم کرد. تانک با صدای وحشتناکی به طرف او رسید. او با خودش فکر کرد اگر چند نارنجک را با هم منفجر کند، می تواند تانک را از کار بیندازد. او ضامن نارنجک ها را کشید. گرد و خاک زیادی بلند شد. چند لحظه بعد تانک آتش گرفت. محمد حسین دیگر دیده نمی شد. « محمد حسین فهمیده» به آسمان پر کشید. بقیه تانک ها دیگر جلو نیامدند. کار محمد حسین فهمیده همه جا پیچیده بود. او 13 ساله بود.

رهبر 13 ساله

امام خمینی (ره) بعد از شنیدن حماسه فهمیده او را رهبر معرفی کرد و گفت:« رهبر ما آن طفل 13 ساله ای است.....»

یاد این نوجوان را گرامی می داریم و بر روان پاکش درود می فرستیم.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.