چرا نباید یک عنکبوت را کشت؟

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

عنکبوت ها در خانه

چرا نباید یک عنکبوت را کشت؟

چرا نباید یک عنکبوت را کشت؟
1397/10/18
12:43 1395

اگر چه عنکبوت ها ممکن است ترسناک باشند و شما آن ها را دوست نداشته باشید، ولی کشتن آن ها بیش از آن که برای خانه شما مفید باشد، مضر است.

با این که این موجودات به ظاهر ترسناک و پاهای بلندی دارند، اکثر مردم فقط به یک دلیل از آن ها می ترسند، و آن نیش آن ها است. اگر نژاد عنکبوت را نمی شناسید یا مطمئن نیستید، این احتمال وجود دارد که آن سمی باشد، اما ثابت شده است که فقط 10درصد نیش های عنکبوت ها می تواند منجر به زخم هایی با بافت مرده شود. این نیش ها در واقع در عنکبوت ها ی قهوه ای رنگ و بی گناه که در خانه ما زندگی می کنند وجود ندارد . حالا که این طور است پس چرا ما آن ها را می کشیم؟ این موجودات به جای ضرر زدن، به خانه ما سود می رسانند، چرا که آن ها آفت های خانه ما را از بین می برند. آفت های خانه ما فقط مگس ها نیستند. عنکبوت ها حتی حشرات ناقل بیماری را شکار می کنند. عنکبوت ها شکارچی سوسک ها، پشه ها و حتی بیدهای لباس هستند. هر چقدر شما بابالنگدرازهای بیشتری داشته باشید، موجودات موذی کمتری در خانه خواهید داشت.

معمولی ترین عنکبوت خانه ها که بابا لنگ دراز نام دارد، در جاهایی که نزدیک به منبع غذایی است تارهای خود را می بافد و بنا می کند. اگر یک عنکبوت را در خانه اش دیدید، تمایل کمتری برای از بین بردن آن نشان دهید. چون او در جایی کمین کرده که حشرات هستند، تا آن ها را از بین ببرد.

این که ما اجازه بدهیم یک عنکبوت در خانه ما چرخ بزند واضح است که ناخوشایند است. اگر شما نمی توانید وجود یک عنکبوت را در خانه تحمل کنید، آن ها را له نکنید. در عوض با استفاده از یک قوطی شیشه ای آن را گرفته و بیرون از خانه آن را رها کنید تا او بتواند در جای دیگری به شکار حشرات موذی و پاکسازی بپردازد.

ترجمه: آرش نیک دهقان

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.