باز نویسی از عبدالصالح پاک

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

مردعالم و کشتی ران (مثنوی-مولوی)

باز نویسی از عبدالصالح پاک

باز نویسی از عبدالصالح پاک
1397/12/26
12:43 1395

مردی که به خوبی به علم دستور و زبان عربی آگاه بود، با کشتی به سفر می رفت. او از این که به این علم آگاه بود، از روی غرور در هر مجلسی که حضور می یافت در باره آن بحث و گفتگو می کرد و علمش را به رخ دیگران می کشید.

او وقتی کشتی به راه افتاد، برای این که علمش را به رخ کشتیران بکشد، از او پرسید:« ای مرد کشتی ران! آیا از علم دستور و زبان عربی سر در می آوری؟»

کشتی ران که مرد ساده دلی بود، گفت:« من از آن هیچ سر در نمی آورم.»

مرد عالم و خود خواه برای این که مرد کشتی ران را کوچک و خوار کند، گفت:« اگر این علم نمی دانی، پس نصف زندگی ات نابود و بر فنا است.»

مرد کشتی ران از شنیدن این حرف او، دلش شکست ولی حرفی برای گفتن نداشت.

کشتی همان طور که می رفت، وقتی به نقطه عمیق آب دریا رسید، طوفان سهمگینی شروع به وزیدن کرد و کشتی را در آستانه غرق شدن قرار داد.

کشتی ران که نگران جان مسافرانش شده بود، رو به مرد عالم کرد و گفت:« کشتی در حال غرق شدن است. آیا می توانی در آب شنا کنی و جانت را نجانت بدهی؟»

مرد عالم گفت:« من از علم شنا هیچ نمی دانم.»

مرد کشتی ران در حالی که به سراغ دیگر مسافران می رفت، گفت:« اگر از علم شنا هیچ نمی دانی، بدان و آگاه باش که همه زندگی تو رو به نابودی و فنا است.»

کلمات کلیدی
مارا در تلگرام دنبال کنید
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر