کشف حجاب

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

عفاف و حجاب

کشف حجاب

کشف حجاب
1398/1/22
12:43 1395

"بر اساس ماده یک طرح عفاف و حجاب، ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند با آن دسته از رانندگانی که در خودروی خود اِقدام به کشف حجاب و یا در ماه مبارک رمضان اِقدام به روزه خواری می کنند، برخورد کرده و جریمه 100 هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. علاوه بر جریمه یکصد هزار تومانی، در صورت تکرار این تخلّفات 10 نمره منفی، طبق موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد."

با تصویب و داشتن قانون فوق هیچگونه عذر و بهانه از دستگاه ها و نهادهای مربوط به اجرای قانون فوق الذّکر پذیرفته نیست و باید کلیه سازمان ها و ارگان ها در نظارت و اجرای صحیح این قانون اقدام نمایند.

اخیراً در سطح خیابان های شهر کرج شب و روز فراوان دیده می شود زنانی که رانندگی می کنند و به اتفاق سرنشینان زن کشف حجاب نموده و حتّی در میادین و چهارراه ها که ماموران راهنمایی و رانندگی ایستاده اند از کنارشان عبور می کنند اما دریغ از یک تذکر و اخطار پلیس! با توجّه به داشتن این قانون شفاف و مجازات تعیین شده چه جای تامّل و تعلّل و کوتاهی در جهت جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی است؟! آیا تعمّد بر کشف حجاب، جز هنجار شکنجی و بی اعتنایی به آرمانها و مقدّسات دینی و کج دهنی به احکام مسلّم اسلام،چیز دیگر است؟

در کنار نهادهای نظارتی و موظف به اِعمال قانون، مراکزی تحت عنوان مرکز فرهنگی با صرف هزینه و بودجه قابل توجه دایر شده امّا آثار وجودی و اِقدامات عینی آنها مشاهده نمی شود!

چرا از دستگاه های فرهنگی خواسته نمی شود گزارش اقدامات موثر خود را ارائه دهند تا مردم بدانند چه کرده اند. یکی از مرکزی که انتظار می رود گزارش اقدامات خود را داشته باشند شورای فرهنگ عمومی در استان می باشد که شایسته است بگویند در راستای اجرای این قانون و سایر ماموریتهای محوله چه کرده اند؟

محمد حسین روحی یزدی

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر