دو نکته کلیدی در تربیت فرزندان

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

آموزش و تربیت

دو نکته کلیدی در تربیت فرزندان

دو نکته کلیدی در تربیت فرزندان
1398/1/25
12:43 1395

محمد علی بهادری

کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

قسمت اول:

در تربیت فرزند دو نکته نقش کلیدی داشته و بسیار پر اهمیت است. یکی تفاهم بین والدین و فرزندان و این که والدین فرندان خود را از لحاظ نیازهای روحی و فکری درک کنند. فرزندان مثال آینه هستند، ضمیر آن ها بسیار پاک و زلال است والدین هر آنچه در آن بکارند می توانند درو کنند. خوبی و تفاهم یا بدی و دیکتاتوری. رفتار فرزندان نسبت به والدین بازتاب رفتار والدین در کودکی فرزندان است. انسان اگر به والدین خود خوبی کند اجر و پاداش خود را از خدای متعال دریافت می کند؛ چرا که خدای متعال امر به نیکی نسبت به والدین کرده است ولی اگر پدر و مادر به فرزندان خود نیکی کنند و آن ها را درک کنند، بازتاب رفتار خود را در آینده ای نه چندان دور از سوی فرزندان باز خواهند یافت. پس ابتدا والدین هستند که وقتی فرزند خردسال است و از خود توانایی چندانی ندارد می تواند نسبت به او نیکی کنند و در عمل نیکی کردن را به او بیاموزند تا این که دیکتاتور و مستبد نباشند و تنها در گفتار بخواهند نیکی کردن را به او آموزش دهند که این یک تناقض بین گفتار و عمل است و نوعی دوگانگی در شخصیت فرزند ایجاد خواهد کرد و فرزند در آینده همان شخصیتی را پیدا می کند که در عمل از والدین خود درک کرده است و نه آنچه که از زبان والدین شنیده است. عن المعصوم (ع): کونو دعوه لناس بغیر السنتکم: یعنی با عمل مردم را به نیکی دعوت کنید (به غیر از زبان هایتان).

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.