عدس پلو

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

ما دو نفر

عدس پلو

عدس پلو
1398/2/21
12:43 1395

سعیده موسوی زاده

ما دو نفر خیلی شبیه به هم هستیم. مثل یک گلابی که از وسط نصف کرده باشند. البته از آن طرف! چون نصفی از آن که من باشم از آن نصفه‏ی دیگر که مادرم باشد، کوچک‏تر است.

ما دو نفر خیلی همدیگر را دوست داریم؛ اگرچه گاهی از دست هم ناراحت می‏شویم ولی زود آشتی می‏کنیم.

ما دو نفر ماجراهایی داریم که می‏خواهم بعضی از آن‏ها را کم‏کم برایتان تعریف کنم.

اولین شب ماه رمضان بود و مامان گفته بود که می‏خواهد برای سحری عدس‏پلو بپزد. البته چون عدس در خانه نداشتیم خرید عدس به بابا سپرده شد و از آن جایی که من خیلی ذوق و شوق آمدن ماه رمضان را داشتم قرار شد غذا را من درست کنم. مامان که خسته بود با خیال جمع رفت که زودتر بخوابد، من ماندم و بابا که پای تلویزیون نشسته بودیم.

فیلم این یکی کانال که تمام شد، رفتیم سراغ فیلم آن کانال و جای شما خالی حسابی تخمه شکستیم و چای نوش جان کردیم. من رفتم و دو تا بالش آوردم و هر دویمان دراز کشیدیم و همین جور فیلم نگاه می‏کردیم، که یک دفعه تلویزیون برفکی شد و من فهمیدم که هوا طوفانی شده است و آنتن چرخیده. بابا رفت پشت بام و داشت آنتن را می‏چرخاند که تصویر درست شد و درست در همان موقع تلویزیون داشت اذان پخش می‏کرد و مامان بالای سر ما ایستاده بود!

مامان گفت: «دست شما درد نکنه عجب عدس‏پلوی خوشمزه‏ای»! من که گیج و منگ بودم تازه متوجه شدم که پای تلویزیون خوابم برده است. بابا که با چشم‏های پف‏کرده به مامان خیره شده بود، زود از جایش بلند شد و رفت لباسهایش را پوشید و پرسید: «به جز عدس چیز دیگه‏ای هم لازم داریم که بخرم»؟ من و مامان زدیم زیر خنده و من گفتم: «لطفا ماست هم بخرین که کنار عدس‏پلو حسابی می‏چسبه»!

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.