باز نویسی از: عبدالصالح پاک

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

قورباغه و ماهیگیر

باز نویسی از: عبدالصالح پاک

 باز نویسی از: عبدالصالح پاک
1398/3/13
12:43 1395

قورباغه و ماهیگیر
باز نویسی از: عبدالصالح پاک
قورباغه ها در بركه اي در كنار هم به خوبي و خوشي زندگي مي كردند. اما در بين آن ها يك قورباغه با مرد ماهيگر دوست شده بود و براي كمك به او ، مايه دردسر بقيه قورباغه ها مي شد.
قورباغه ها براي غذاي روزانه شان از صبح تا تاريكي هوا مشغول شكار حشرات مي شدند ولي قورباغه ي دوست ماهیگیرتنبل و بي حوصله بود و با دزديدن غذاي ديگران شكمش را سير مي كرد.
يك روز يك قورباغه ي پير و دانا به قورباغه ي دوست ماهیگیر گفت:« بهتر است از دسترنج خودت غذا بخوري و به غذاي ديگران دست درازي نكني!»
ولی قورباغه بادي به غبغبش انداخت و گفت:« من هركاري كه دلم بخواهد انجام مي دهم و اگر هم كسي بخواهد جلوي كارم را بگيرد، براي ادب كردنش، او را به دست ماهيگير مي دهم.»
قورباغه ي پير سرش را با حسرت تكان داد و گفت:« تو خبر از عاقبت كارهاي خودت نداري. یک روز دوستي قورباغه ها را از دست مي دهي و هم دوستي ماهيگير را. آن موقع تنها مي شوي و كسي هم كمكت نمي كند.»
قورباغه خنده اي كرد و گفت:« دوستي من و ماهيگير براي هميشه پايدار خواهد بود و به كسي ديگري نيازي نخواهم داشت.»
چند روزي از اين ماجرا گذشت و ماهيگير براي صيد ماهي، تور به دست كنار بركه آمد. قورباغه ها باديدن او هركدام جايي پنهان شدند.»
اما قورباغه ی دوست ماهیگیر براي چاپلوسي كردن پيش او رفت.
ماهيگير از او سراغ ماهي ها را گرفت. قورباغه هم جاي ماهي ها را به او نشان داد. ماهيگير همان جا تورش را انداخت و منتظر ماند.
مدتي بعد ماهيگير به اميد صيد ماهي زیاد، تورش را از بركه بيرون كشيد. ولي به جاي ماهي يك مار سياه به تورش افتاده بود. مار براي نجات خودش به طرف مرد ماهيگير حمله كرد.
مرد ماهیگیر به سختي خودش را از دست مار نجات داد و رو به قورباغه گفت:« ای قوباغه ي نادان!تو به جاي ماهي ها محل مار ها را به من نشان مي دهي؟نزدیک بود مرا به کشتن بدهی.»
او از سر ناراحتي با چماقش محكم به سر قورباغه ي نادان كوبيد و هیچ وقت به آن جا برنگشت. حالا قورباغه سال های سال است که تک و تنها زندگی می کند و چون کسی را برای حرف زدن پیدا نمی کند، شب ها از سر دلتنگی تا صبح قورقور می کند.

 

 

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.