اخبار

 آخرین اخبار 

به مناسبت 12 ژوئن(22 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کودکان فراموش شده

کودکان فراموش شده
1398/3/21


* فرامرز ملاحسین تهرانی


12 ژوئن برابر با 22 خرداد مصادف با «روز جهانی مقابله با کارکودک» است که ازسوی «سازمان بین المللی کار» در سال 2002 به این مناسبت نام گذاری شده است.


طبق آمار رسمی این سازمان، درحال حاضر 215 میلیون کودک درسراسر جهان به یکی از اشکال گوناگون بهره کشی ازسوی کارفرمایان خود مواجه بوده وبه شکل پنهان وآشکار با کمترین امکانات جهت کسب درآمد و نه کسب توانمندی اشتغال دارند.
با تعریفی که ازسوی این سازمان جهانی از کودکان کار می شود منظور از«کار کودک» درگیر نمودن کودکان درآن بخش ازفعالیتهای اقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه رشد فردی واجتماعی شان می شود که این کودکان را درمحیط های غیراستاندارد کاری شان بسیار آسیب پذیر ساخته و دربرخی موارد با آزار واذیت آنان همراه بوده است.
دورازانتظار نیست که صدمات وارده به این کودکان براثر آسیبی که به جسم و روان آن ها وارد می سازد، آثار وتبعات اجتماعی زیان باری را در درازمدت برجای خواهد گذاشت که ازنظر سازمان جهانی کار، مقابله با آن مستلزم همکاری دولت ها، کارفرمایان و سازمان های کار، جامعه مدنی ومیلیون ها انسان ازسراسر جهان است تا بتوان اقدام موثری را برای کمک به کارگران کودک انتظار داشت.
 به گفته نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، آمار کودکان کار ایران بین 3 تا 7میلیون نفر است، ضمن این که این رقم برای تهران نیز 20هزارنفر تخمین زده می شود، اما به دلیل این که اغلب کودکان کارهیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی دراین زمینه نمی توان ارائه کرد.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.