مدیریت جهادی رمز پیشرفت کشور

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

جهاد

مدیریت جهادی رمز پیشرفت کشور

مدیریت جهادی رمز پیشرفت کشور
1398/4/18
12:43 1395


 امیرحسین دانش کهن،مدرس وسرپرست دانشگاه علمی –کاربردی بنیاد شهید  


جهاد ازریشه جهد است وبه معنی تلاش بیشتروچند باره است .مدل مدیریتی جهادی مدلی است که اززمان انقلاب تازمان جنگ تجربه کرده ایم .موفقیت هایی هم داشته ایم . یک مدل بومی است .امروز در جنگ اقتصادی هستیم ولی عملا آرایش جنگی نداریم . تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی به معنای واقعی ازضروریات امروزکشور است . قرارگاهی با مدیران جهادی . مدیران جهادی افسران این جنگ هستند .درزمان حساس وپر خطر هشت سال دفاع مقدس طراحی مدل بر اساس آموزه های دینی وقرآن واحادیث شکل گرفت  .وقتی این مدل بعد از تجربه موفق آن درجنگ هشت ساله ،در صنایع موشکی ،سلول های بنیادی ،انرژی هسته ای ،ونانواستفاده شد ،پیشرفت های زیادی در این حوزه ها به دست آوردیم . ای کاهش این مدل درصنایع خودروسازی ، لوازم خانگی و.... به کارمی رفت . باید خاطرات وتجارب رزمندگان وفرماندهان جنگ به صورت کتاب وجزوه و...تبدیل وبه صورت مدل مدیریتی پیاده سازی شود . ازمهم ترین ویژگی های مدیریت جهادی کار رابرای رضای خدا انجام دادن وخدمت به مردم است .وقتی کار برای رضای خدا باشد تحمل دشواری ها بسیار سهل خواهد شد.از خودگذشتگی از ویژگی بارز این الگوی مدیریتی است یعنی ترجیح کار بر خود و خانواده.در زمان جنگ کلمه مسئول را به کارمی بردند ونمی گفتند:رئیس یا فرمانده! چون مسئول ، بار کاری داشت ومسئولیت ایجاد می کرد . مسئولین یگان های مختلف با التماس و تکلیف انتخاب می شدند و کسی داوطلب برای پست های مدیریتی نمی شد. مدیران الگوی هر سازمانی هستند . هر طورکه مدیر باشد پرسنل نیز همان طور خواهند بود .مدیر اگر پر تلاش منظم پاک دست باشد کارکنان آن مجموعه به همان صورت خواهند بود.مدیریت جهادی یک مدیر مردمی است و تلاش آن از همه کارکنان بیشتر است. ازتشریفات به دور است . روحیه یاس وناامیدی درمدیریت جهادی وجود ندارد . مدیریت جهادی سخت ترین کارها را انجام می دهد اما مدیریت غیر جهادی به دنبال راحت طلبی ،آسایش وحقوق نجومی است. آموزه های دینی به صورت عملی  وعملیاتی به والدین وکودکان آموزش داده شود .فرزند پروری با آموزه های ایرانی واسلامی صورت گیرد . نقش دانشگاه ها وآموزش وپرورش برای فرهنگ سازی و آگاهی مردم از این سبک مدیریتی خیلی مهم وتاثیر گذار است . آگاهی مردم درشناخت وانتخاب مدیران جهادی در انتخابات های مختلف  خیلی سرنوشت ساز است . رسانه ها در آگاهی مردم می توانند نقش برجسته ای داشته باشند . مدل مدیریت جهادی در صورت توسعه می تواند به عنوان الگوی جهانی مطرح شود.  

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.