کوهنوردان ِواقعی دانش آموز هستند

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

تاریخچه یک شعر

کوهنوردان ِواقعی دانش آموز هستند

 کوهنوردان ِواقعی دانش آموز هستند
1398/4/19
12:43 1395

از کوه برگشته بودیم پایین. چند دوست بودیم که رفته بودیم از فرازِ کوهی، دشت ها و دامنه های اطراف را تماشا کنیم.هیجان انگیز بود! 

 

مهدی مرادی
از کوه برگشته بودیم پایین. چند دوست بودیم که رفته بودیم از فرازِ کوهی، دشت ها و دامنه های اطراف را تماشا کنیم.هیجان انگیز بود! دیدار ِکبودی صخره ها و سرخی ِشقایق ها و رنگ به رنگ شدن ِکبک ها! خزیدن مارمولک ها زیر خاربوته ها وپرواز خیال انگیز پروانه ها در هوای شفاف کوهستان همه و همه تماشایی بود. برای من که در شهری زاده شده ام و بالیده ام که بسیار تخت و همواراست و پستی و بلندی ندارد " کوه " حادثه ای وصف ناشدنی ست. به ندرت پیش می آید که پایم به کوه باز شود و از فرادست به فرودست چشم بدوزم. در کوه این  شانس را پیدا می کنی که کوچکی خودت را به چشم ببینی و آن را با گوشت و پوست احساس کنی. در کوه ذره ای ناچیزی که در مقابل بزرگی کوه به چشم نمی آید. در مقابل ِعظمت کوهستان می ایستیم و حقارت خودمان را به وضوح می بینیم. به نظرم در کتاب های جغرافی باید این چیزها را به بچه ها یاد بدهند.طبیعت، آموزگار بزرگ و کهنسالی ست و درس های فراوانی برای یاددادن دارد. کوه نیز آموزگار است. کوهنورد ِواقعی، دانش آموز است و درس کوه را با دقت یادمی گیرد.چنین دانشی را نمی توان در کتاب ها و مدرسه ها پیدا کرد. کوه نیز همانند دیگر پدیده های جهان آیینه است. باید بدانیم و بفهمیم که در این آینه قرار است چه چیزی را تماشا کنیم. من در این آینه خُردی خویش را دیدم.
از کوه پایین آمدم اما تا مدت ها خاطره کوه در ذهنم چرخ می زد. این خاطره بود و بود تا این که یک روز سر از زبانم درآورد و شعر همانند چشمه ای جوشید و جاری شد. گاهی فکر می کنم شاید این شعر را خود ِکوه سروده است و من فقط آن را یادداشت کرده ام.


از کوه پایین آمدم
اما دلم در کوه ماند
با مارمولک ها خزید
با کبک ها آواز خواند

در کوه بودم ناگهان
واشد زبان لال سنگ
جوشید لای صخره ها
آوازهای نقره رنگ

در کوه بودم گوش من
نبض علف را می شنید
در سینه من تاپ تاپ
قلب شقایق می تپید

در کوه بودم جویبار
از پیش پایم می گذشت
از دور ابری می رسید
بر شانه هایم می نشست

از روشنی سرشار بود
از سادگی لبریز بود
دیدار من با صخره ها
گرم و خیال انگیز بو

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.