پاسخ تا زدن

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

پاسخ:

پاسخ تا زدن

پاسخ تا زدن
1398/5/17
12:43 1395

تا زدن:

اگر شکل سمت چپ را از روی خط چین‌ها تا بزنیم کدام یک از چهار تصویر سمت راه ظاهر خواهد شد؟

جواب: 4

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر