ساخت شکل اصلی

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

پاسخ:

ساخت شکل اصلی

ساخت شکل اصلی
1398/5/23
12:43 1395

ساخت شکل اصلی:

کدام یک از شکل‌های زیر را کنار هم قرار دهیم تا شکل بالا ساخته شود؟

 

جواب: 1، 3 و 4

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر