معمای چوب کبریتی

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

بازی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان

معمای چوب کبریتی

معمای چوب کبریتی
1398/5/26
12:43 1395

 

در تصویر زیر چیدمان چوب کبریتها طوری هست که...

 

معمای چوب کبریتی شماره
در تصویر زیر چیدمان چوب کبریتها طوری هست که ردیف اول و ردیف سوم و ستون اول و ستون سوم جمع چوب کبریتها ۱۲ هست. با برداشتن ۴ چوب کبریت و چیدن آنها در خانه‌های دیگر طوری چیدمان را تغییر دهید که باز هم جمع چوب کبریتهای ردیف اول و سوم و ستون اول و سوم برابر ۱۲ شود.

 

توجه: جواب معما فردا در همین بخش

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر