هنرمندان تاترنظرآباد،تنهانماینده استان البرزدرجشنواره لاهیجان

اخبار

 آخرین اخبار 

جشنواره شهروندلاهیجان

هنرمندان تاترنظرآباد،تنهانماینده استان البرزدرجشنواره لاهیجان

هنرمندان تاترنظرآباد،تنهانماینده استان البرزدرجشنواره لاهیجان
1398/5/27


جشنواره شهروندلاهیجان شاهدنمایش هنرمندان نظرآبادی می باشد.


خبرنگارجام جم نظرآبادوساوجبلاغ:پس ازارسال ۱۶۸اثرتاترازسراسرکشوربه دبیرخانه دهمین جشنواره تاترخیابانی شهروندلاهیجان  وبازبینی اولیه توسط هیان داوران،تعداد۱۴اثربه بخش پایانی مسابقات راه یافتندکه تاترخیابانی کلاف متشکل ازهنرمندان نظرآباد به عنوان تنهانماینده استان البرزبه اجرای برنامه می پردازند.کارکارگردانی تاترخیابانی فوق برعهده علی کشاورزی  ازنظرآبادوبابازی مهدی فتحی،جمال رنجبرزاده،سیدمحمدحسینی،سبدامیرمهجور،وعلی محمدشاهی درحال اجراست.
عوامل دیگرنمایش نیزعلی کشاورزی طراح ونویسنده ،محسن صامت مدیرگروه،علی پرتومدیر هماهنگی،سوگنداسدی وحسن محمدلو عکس وتصویروحسن فیضی موسیقی می باشند.
لازم به ذکراست که دهمین جشنوارهتاترخیابانیدرهشت نقطه شهرلات لاهیجان درطی روزهای ۲۶تا۳۰ مردادماه جاری ودر۸نقطه شهرلاهیجان درحال برگزاری می باشد.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.