معمای چوب کبریتی

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

بازی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان

معمای چوب کبریتی

 معمای چوب کبریتی
1398/5/27
12:43 1395


در تصویر زیر چیدمان چوب کبریتها طوری هست که ردیف اول و ردیف سوم و ستون اول و ستون سوم جمع چوب کبریتها ۱۲ هست. با برداشتن ۴ چوب کبریت و چیدن آنها در خانه‌های دیگر طوری چیدمان را تغییر دهید که باز هم جمع چوب کبریتهای ردیف اول و سوم و ستون اول و سوم برابر ۱۲ شود.

 

جواب: اگر ردیف اول خانه سمت چپ و ردیف سوم خانه سمت راست، به جای 4 چوب کبریت، 3 چوب کبریت، و به جای ردیف اول و سوم و ستون اول و سوم خانه وسط به جای 4 چوب کبریت، 5 چوب کبریت قرار داده شود، مجموع عدد 12 در همه ردیف‌ها و ستون‌ها هیچ تغییری نمی‌کند!!

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر