حسرت گنج

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

از: کلیله و دمنه

حسرت گنج

حسرت گنج
1398/7/7
12:43 1395

 

مردی گنج فراوان در بیابان پیدا کرد. با خود فکر کرد...

 


باز نویسی از عبدالصالح پاک

مردی گنج فراوان در بیابان پیدا کرد. با خود فکر کرد؛ اگر بخواهم این همه گنج را خودم از بیابان به خانه ببرم، سال ها طول خواهد کشید و عمرم تباه خواهد شد و از لذت گنج بی بهره خواهم ماند. بهتر است چندین چهارپا کرایه کنم و همه ی گنج را یک جا به خانه ببرم.»

او با همین فکر چندین نفر را خبر کرد با حیوان های بارکش بیایند و گنج را به خانه ی او ببرند.

عده ای فراوان با الاغ و اسب و شتر آمدند و گنج ها را بار زدند و پیشاپیش راهی شدند. آن ها در راه تصمیم گرفتند هر کدام بار را به خانه ی خودشان ببرند.

مرد وقتی به خانه اش رسید، هیچ باری به خانه اش نرسیده بود و حسرت ازدست دادن آن همه گنج تنها چیزی بود که نصیبش شده بود.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.