هوای سرد و پوستین گرم

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

از: فیه مافیه-مولوی

هوای سرد و پوستین گرم

 هوای سرد و پوستین گرم
1398/7/9
12:43 1395

 

در یک روز سرد زمستان، معلمی بایک لباس نازک در حال درس دادن به کودکان بود. ناگهان سیلی از کوهستان جاری شد و با خود خرسی را آورد...


باز نویسی از عبدالصالح پاک


در یک روز سرد زمستان، معلمی بایک لباس نازک در حال درس دادن به کودکان بود. ناگهان سیلی از کوهستان جاری شد و با خود خرسی را آورد. خرس در آب غوطه می خورد و سرش دیده نمی شد. کودکان وقتی خرس را دیدند، فکر کردند پوستینی از پوست خرس است. پس به معلم گفتند:« ای استاد! سیل با خود پوستینی گرم آورده است. فوری داخل آب بروید و پوستین را بگیرید که در این هوای سرد با پوشیدن آن گرم خواهی شد.»

معلم برای گرفتن پوستین به طرف سیل دوید و داخل آب پرید. وقتی نزدیک خرس رسید ناگهان خرس به او چنگ زد و گرفت. خرس و معلم همراه سیل دور و دورتر می شدند. بچه ها وقتی دیدند گرفتن پوست به این راحتی ها نیست، قریاد زدند:« ای استاد! زودتر یا پوستین را بردار یا رهایش کن!»

معلم که نمی توانست از دست خرس خلاص شود، رو به بچه ها فریاد زد:« بچه ها! من او را رها کردم اما پوستین مرا رها نمی کند.»

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.