شاگرد کودن و استاد دیوانه(گلستان-سعدی)

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

از: گلستان-سعدی

شاگرد کودن و استاد دیوانه(گلستان-سعدی)

شاگرد کودن و استاد دیوانه(گلستان-سعدی)
1398/7/20
12:43 1395


باز نویسی از عبدالصالح پاک
وزیری پسری کودن و کم عقل داشت. وزیر هر چه سعی و تلاش کرد او را تربیت کند، فایده ی نکرد و پسر بر همان طبل کودن بودن می کوبید. تا اینکه استاد زبر دستی برای تربیت بچه های آن دیار آمد. آوازه ی استاد به گوش وزیر رسید. او که از دست پچه اش به تنگ آمده بود، پسر را برای عاقل شدن به نزد استاد فرستاد.
استاد مشغول تربیت پسر وزیر بود. او هر کاری که لازم باشد، برای تربیت پسر وزیر انجام داد. اما هیچ کدام از کارها در پسر اثر نکرد و همان طور کودن ماند.
روزی استاد پسر را به همراه کسی به نزد وزیر فرستاد. وزیر از فرستاده ی استاد در باره ی پسرش پرسید. فرستاده گفت:« ای وزیر! این پسر عاقل نشد ولی استاد از دست او دیوانه شد.»

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.