یک سگ و دو استخوان

اخبار

 آخرین اخبار 

از کلیله و دمنه

یک سگ و دو استخوان

یک سگ و دو استخوان
1398/7/22

 

سگی گرسنه در کنار جوی آب استخوانی دید. رفت و استخوان را به دندان گرفت و...


باز نویسی از عبدالصالح پاک
سگی گرسنه در کنار جوی آب استخوانی دید. رفت و استخوان را به دندان گرفت و قصد رفتن کرد. در همین حال عکس استخوانی را که در دندان داشت در آب جوی دید. فکر کرد که آن استخوانی دیگر است و طمع کرد هر دو استخوان را داشته باشد. پس کنار جوی آب رفت و برای گرفتن استخوان دهان باز کرد و استخوانی که در دهانش بود توی آب جوی افتاد و ناپدید شد. سگ به خاطر طمع زیاد، آن چه را که در دهانش بود را هم برباد داد و رفت.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر