پیرمرد و زائر اربعین

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

داستان

پیرمرد و زائر اربعین

 پیرمرد و زائر اربعین
1398/7/23
12:43 1395

 

به چهره آفتاب سوخته اش که نگاه می کنی با آن ریش سفید و موی جوگندمی کم پشتش، نمی فهمی چرا این اندازه لذت می برد از گذاشتن حبه ی خرما در دهان کودک زائر اربعین...

 

مبينا فتحي – کلاس سوم

به چهره آفتاب سوخته اش که نگاه می کنی با آن ریش سفید و موی جوگندمی کم پشتش، نمی فهمی چرا این اندازه لذت می برد از گذاشتن حبه ی خرما در دهان کودک زائر اربعین؛ شاید هیچ وقت کودکی نداشته که لقمه ای در دهانش بگذارد یا که شاید داشته اما هرگز فرصت نکرده این چنین با عشق چیزی در دهانش بگذارد. شاید....شاید....شاید...
هر چه باشد می دانم این خرما با تمام خرماهای جهان فرق دارد!

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.