همه کارها را من کرده ام،این یکی را خودت بکن

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

همه کارها را من کرده ام،این یکی را خودت بکن

همه کارها را من کرده ام،این یکی را خودت بکن
1398/10/6
12:43 1395

بازنویسی: سید حسن حسینی
پدری رو به پسرش کرد و گفت:«بلند شو برو سنگ یک منی همسایه را بگیر،می خواهم آرد بکشم،بدهم مادرت نان بپزد.»یکدفعه گربه ای وارد اتاق شد.پسر گربه را نشان داد و گفت:«من این گربه را کشیده ام،یک من وزن دارد،با همین گربه آرد را بکش.»
پدر دوباره گفت:«پس برو،متر همسایه را بگیر بیاور،می خواهم ببینم مادرت چقدر قالی بافته و چقدر دیگر باقی مانده.»
پس باز گربه را نشان داد و گفت:«این گربه را ده دفعه متر کرده ام،تمام قدش بیست سانتیمتر است.با همین گربه قالی را اندازه بگیر.»
پدر که دیگر داشت عصبانی می شد،گفت:«برو بیرون ببین باران می بارد، یا نه؟»
پسر جواب داد:«دست به پشت گربه بکش،تازه از حیاط آمده ،اگر خیس بود،حتما باران می بارد وگرنه که نمی بارد.»
پدر که دیگر طاقتش تمام شده بود،این بار از کوره در رفت و با عصبانیت گفت:«خب اقلا بلن شو،قلیان مرا چاق کن می خواهم بکشم.»
پسر که دید دیگر جای شانه خالی کردن نمانده است،گفت:«همه کار ها را که من کردم،این یکی را خودت بکن!»(این مثل درباره آدمهای تنبل بکار می رود)
 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.