اخبار

 آخرین اخبار 

باحمایت صنعت از پژوهش

طرح های پژوهشی تجاری سازی می شوند

طرح های پژوهشی تجاری سازی می شوند
1399/6/25


روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران ازبخش های مختلف  پژوهشگاه مواد وانرژی البرز بازدید کردند
جام جم البرز : رییس پژوهشگاه مواد وانرژی البرزضمن تشکر از حضور روسای کمیسون های اتاق بازرگانی ایران گفت: امیدوارم بتوانیم با ارتباطات بیشتر در راستای پیشبرد اهداف وبرنامه های پژوهشگاه ، رفع نیازهای فن آورانه صنعتی وتربیت پژوهشگران که نیاز صنعت وجامعه می باشدگام های مهمی برداریم .دکتر خاوندی افزود :  باید از امکانات وسرمایه گذاری های انجام شده در پژوهشگاه بهره برداری واستفاده بیشتری گردد وقطعاً ما از این نوع همکاری ها استقبال خواهیم نمود .
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در این دیدار اظهار داشت : فرصت های فوق العاده ای در پژوهشگاه موادوانرژی وجود دارد که بخش بازرگانی واقتصاد کشور از این فرصت ها غافل هستند . جمشید نفر با اشاره به نقش مهم فروش محصولات گفت : تجاری سازی وبازاریابی محصولات از مهمترین نکات است ،محصولی اگر به بازار نرود وبه فروش نرسد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. رییس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران بر نهایت استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه مواد وانرژی البرز تاکید نمود. 
رییس اتاق بازرگانی البرز گفت : با ید از ظرفیت ها وپتانسیل های پژوهشگاه در استان البرز استفاده نمود .

پرهام رضایی، تجاری سازی فنآوری را دیدگاهی خوب توصیف نمود وافزود : تجاری سازی باید از شعار خارج وبه عمل وارد شود . در حوزه علمی تحقیقات گسترده ای صورت می گیرد اما تازمانی که تجاری سازی انجام نشود بی فایده خواهد بود. باید به دنبال طرح هایی برویم که توان صادرات داشته باشند وکمیسیون های اتاق بازرگانی ایران واتاق البرزدر این زمینه  آماده  همکاری می باشند .
وی با اشاره به وجود بی اعتمادی بین بخش خصوصی وعلمی بیان کرد : در بررسی هایی مشخص گردید بخش علمی به بخش خصوصی بی اعتماد است ، اعتماد سازی بین بخش خصوصی وبخش علمی- پژوهشی بسیار مهم است واتاق بازرگانی می تواند این اعتماد را به وجود آورد.  دیدگاه ما به سمت ارتباط بین صنعت ودانشگاه دیدگاه ویژه ای می باشد .
رییس اتاق بازرگانی البرزدر پایان اظهارداشت : 3500 واحد صنعتی و13 شهرک صنعتی در استان وجود دارد که از این ظرفیت ها باید استفاده نمود و ارتباط بین پژوهشگاه مواد وانرژی وشهرک های صنعتی باید قوی ترشود .
در ادامه معاونین وروسای کمیسیون ها در ارتباط با زمینه همکاری های فی مابین به بحث وتبادل نظرپرداختند .   
.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر