اخبار

 آخرین اخبار 

مبارزه با سرایت کرونا را جدی بگیریم

سید نصر الدین میر عربشاهی، خبرنگار فرهنگی واجتماعی جام جم البرز

مبارزه با سرایت کرونا را جدی بگیریم
1399/10/30

جام جم البرز- با وجود ماههای متوالی از تخریبهای گسترده ویروس کرونا وتحمل خسارات فراوان مادی ومعنوی درممالک وکشورهای مختلف جهان متاسفانه با وجود اینکه هشدارهای شبانه روزی از سوی مراجع دست اندرکار صورت می گیرد ودر آن همه مسئولان وشهروندان وروستاییان را به مراعات دقیق نکات وموارد بهداشتی واحتیاطی فرا می خواند، آنچه در موقعیت کنونی وپیش از آن همیشه شاهد وناظر آن بوده ایم ((بی توجهی وبی خیالی )) نسبت به تهاجم وسیع این ویروس خطرناک می باشد . آری مرگ ومیرها واوضاع جسمی وروانی گرفتاران این موضوع، خود به خوبی گواه این موضوع است . در کشور ما ایران با وجود اینکه در مقاطعی هماهنگی وهمکاری خوبی بین آحاد و اقشار جامعه برای کنترل و مهار این ویروس وحشی و خطرناک انجام می پذیرفت اما اکنون شاهد آن هستیم که ضوابط و قوانین مربوط به این موضوع به آسانی نادیده گرفته می شود، آری تجمعات پی در پی به بهانه ای مختلف ، مسافرت هایی به مناطق تفریحی و دامن زدن به شیوع و گسترش این بیماری موضوعی است که از سوی مسئولان دست اندر کار باید با جدیت وبه کار گرفتن قاطعیت از توسعه و همه گیری آن ممانعت به عمل آید. آری علیرغم هشدارهای وزیر محترم بهداشت ودرمان کشور برای پیشگیری از توسعه وگسترش آمار همه گیری ویروس وحشی کرونا به نظر می رسد که بخشی از آحاد جامعه ما موضوع را جدی تلقی نکرده و با بی احتیاطی های خود سایر افراد جامعه را دچار این بیماری می کنند. 
 به واقع می توان گفت برای مبارزه با آثار این ویروس مهاجم نیاز به یک همبستگی عملی در میان مردم ومسئولان می باشد، چرا که هرگونه کوتاهی در این زمینه خسارات غیر قابل جبران مادی ومعنوی را بر مردم تحمیل خواهد کرد .

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر