اخبار

 آخرین اخبار 

تا عید نوروزامسال

پانزده درصد به تولید آب کرج مرکزی اضافه می شود

پانزده درصد به تولید آب کرج مرکزی اضافه می شود
1399/12/4

با حفر و تجهیز وبهره برداری از سه حلقه چاه درحاشیه رودخانه کرج واجرای 700 متر خط انتقال با قطر700 میلی متر، بهره برداری از بخشی ازتخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کرج مرکزی برای جمعیت 100 هزار نفر تحقق می یابد.
به گزارش جام جم البرز، مهندس مهدی زاده مدیر عامل آبفای استان البرز دراین خصوص گفت : به دنبال موافقت وزارت نیرو برای تخصیص آب بیشتر برای مصارف شرب شهروندان کرجی که نیازمند احداث زیرساخت تصفیه خانه آب است، مجوز حفروتجهیز شش حلقه چاه درحاشیه رودخانه کرج اخذ شد که تا کنون  سه حلقه از آن حفر وآماده تجهیز شده است.
وی افزود: چون احداث تصفیه خانه شماره 3 کرج نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار است وساخت آن با توجه به کمبود منابع مالی زمان برخواهد بود،درطرحی ابتکاری و با هزینه 6 میلیارد تومان ، امکان برداشت بخشی از  حقابه تخصیصی به میزان 250 لیتر بر ثانیه با حفر سه حلقه چاه واحداث خط انتقال ، اجرای آن محقق شده است.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر