اخبار

 آخرین اخبار 

خانه زاد حق 

ذاکرالحسین (ع): حسین اطهری فرد 

خانه زاد حق 
1399/12/16

 

جام جم البرز -

از علی (ع) ما هر چه گوییم قاصریم زیرا که او 
همچوآیینه نشسته ذات حق را روبرو 
گر که خواهی حق ببینی ، بر علی ( ع) بنما نظر 
ور علی خواهی به عرش کبریا او را بجو 
در ولادت، حق تعالی خانه اش دادی به او 
خانه زاد حق بود ، این راز بر عالم بگو 
با تعالیم محمد (ص) آن رسول محترم 
شد علی (ع) معیار هر علم ومرام وخلق وخو 
دیده ونادیده، پیدا ونهان در مشت اوست 
چون که داند سر یزدان ، جمله اسرار مگو 
در گلستان ولایت ، شاه انس وجان علی است 
جمله گل ها از علی وآل (ع) دارد رنگ وبو 
خطبه های حضرتش دریای علم ومعرفت 
در چنین بحری سزد افکار گردد شست وشو
در قضاوت شد زبانزد در همه عصر وزمان 
قاضی صحرای محشر ، کس نباش غیر او 
هر کجا حرفی زمردی وشجاعت می زنند 
از خصال وشان مولا می نماید گفت وگو 
بر فقیران نان وخرما نیمه شب ها می برد 
چهره اش پوشانده تا از کس نریزد آبرو 
بر یتیمان چون پدر دلخسته را مرهم بود 
یاور مظلوم وظالم در برش همچون عدو 
چه حکایت گویم از او در بر هر ظالمی
داستانش مثل ومانندی است از سنگ وسبو 
در بر دشمن چوکوهی سهمگین استاده است 
با عدالت پیشگان پیوسته باشد خنده رو
در حکومت او فقط راه خدایی می رود 
گرچه بیگانه نماید یک جهانی های وهو 
هرکه پای در جای پای اونهد شیعه بود
در مسیر بندگی کن رد پایش جستجو 
او به محراب عبادت شد شهید از فرط عدل
بر حسن (ع) فرمود اسرار امامت موبه مو 
وه! چه زیبا گفت شاعر ، بی ولای او ، نماز 
در مثل جانا عبادت باشد ، اما بی وضو!
یا علی ! از مرحمت ، ما را همه درهم بخر 
خوب وبد را اندر این بازار منما زیر و رو 
(اطهری ) دانی که ازچه شهریاری دم زدی 
مادر گیتی نزاید رهبری مانند او  
ذاکرالحسین (ع): حسین اطهری فرد 


 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر