اخبار

 آخرین اخبار 

رئیس جدید بلدیه برای تشخیص ژن های خوب: دو ماه مهلت گرفت یا داد؟!!!

رئیس جدید بلدیه برای تشخیص ژن های خوب: دو ماه مهلت گرفت یا داد؟!!!
1396/7/29

بر اساس جلسه ای که دکتر اصغر نصیری شهردار جدید کرج در صبح سه شنبه 4/7/96 میزبانی آنرا  بعهده داشت برخی نقطه نظرات در خصوص دیدگاههای خویش را در جمع مدیران ارشد شهرداری بوضوح ییان نمود قرائن حاکیست بخش اعظم سخنان وی پیرامون همدلی، محور قرار دادن ضوابط، قبول مسئولیتها و وجود برخی موانع در انجام روند امور و ضرورتها و اهتمام به نظم و انضباط اداری و کاری و بویژه شتاب دادن در ارائه خدمات به مردم بدنبال تلاش بی وقفه و استفاده بهینه از زمان باقی مانده در تامین بودجه و برنامه های مدون گذشت وی تاکید کرد با تمام توان در برآوردن انتظارات مردم با اولویت اقدام نمایید و سعی شود مردم با حسن ظن با مجموعه شهرداری روبرو شوند با امعان نظر و جدیت و حفظ قداست جایگاه مدیران شهرداری در تسریع و رتق و فتق کار کردم کوشش کنید و با مردم همراه باشید. و در این بین باید شهرداری موجبات رضایتمندی قاطبه مردم را فراهم کند و طرح تکریم ارباب رجوع یک اولویت است و ملاقات عمومی با مردم را در دستور کار قرار دهید و بنده نیز به آن تاکید دارم. وی اشاره داشت کار بایستی با مطالعه و کارشناسی انجام شود بدنبال ارتباط (لابی) در بیرون از شهرداری نباشید و حتی اگر دستور و نظر اینجانب خلاف کارشناسی است نپذیرید تلاش کنید با تشکیل جلسات هم اندیشی و خرد جمعی تصمیم بگیرید و تصمیمات بایستی  با تامل و جمع بندی نقطه نظرات کارشناسان اعمال گردد و در صورتی که کسی بر خلاف نظر بنده یک نظر کارشناسی بدهد خواهم پذیرفت. بعلاوه وی در زمینه تعویض و جابجایی مدیران شهرداری عنوان کرد مدتی را به ارزیابی مجموعه مدیران اختصاص داده ام و از امروز با دقت بیشتری عملکرد همکاران را تحت نظارت خواهم داشت. و قطعا جابجائیهای مسئولین شهرداری پس از ارزیابی بانجام میرسد. در این مدت  کم که ارزیابی نموده ام چند واحد از مجموعه ضعیف بودند که حتما باید جبران شود وی افزود لازم است به مکاتبات و خصوصا رعایت سلسله مراتب اداری توجه و اهتمام داشت و اتوماسیون اداری از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و ضروری است در پاسخگویی اداری در مکاتبات توجه گردد و بویژه موازین حقوقی رعایت شود و نیز اینجانب کمیسیونهایی تشکیل خواهم داد که در راستای اصلاح وضعیت فعلی و شرایط کنونی کمک فراوانی به روند امور خواهد نمود. همچنین دکتر نصیری در خاتمه به مدیران حاضر در جلسه بمدت دو ماه مهلت داد تا نسبت به بهبود و ارتقا کمی و کیفی حوزه خویش تغییراتی را باجرا گذارند. بطوریکه بعد از ارزیابی دو ماهه مدیران حاضر در جلسه بتوانند بعبارتی نمره قبولی را دریافت داشته و در کنار تیم شهردار همچنان به همکاری بپردازند. اما به نظر میرسد در جلسه مذکور شهردار محترم شروط ابقا مدیران را در طول ایراد مطالب خود بیان داشته که عبارات آمده همان سرفصلهای موضوعات و آیتمهای ارزیابی میتواند باشد. در کلامی کوتاه: تو از این مجمل بشنو حدیث مفصل. حال طرح موضوعات لازم و مسائل و آنچه که بدان نیاز است برای کلانشهر بانجام رساند. ابتدا جای خرسندی است یک اجماع عقلی و خرد جمعی بهمراه صاحب نظرانی که دیده نمی شوند و آنان که در انتخاب گزینه شهردار بطور حتم مورد پرسش و سوال قرار گرفته اند و یا بصورت ضمنی در این خصوص از آنان اندک استعلامی گرفته شد بهرحال توانستند فردی را برای کلیدداری کلانشهر کرج برگزینند آقای دکتر نصیری برابر سوابق و رزومه کاری فرد برجسته و دارای تجارب خوب و ارزنده ای میباشند فعالیت ایشان در مناطق مختلف شهرداری تهران کار انتخاب را برای تصمیم گیران آسان نمود و از همه مهمتر بر اساس بررسیهای بعمل آمده داشتن انگیزه جناب آقای دکتر نصیری با دیدگاه فردی که روش های گوناگون مدیریتی را در طول دو دهه گذشته بصورت عینی و میدانی-تئوریک و نظری با ابزارهای آکادمیک در ابعاد سنتی و علمی لمس کرده است و در پایان منتج به قبول نقطه نظرات کارشناسی و مطالعات علمی شده است بطور حتم شهرداری کرج را در پی این روش و ایدئولوژی استاندارد که مبنای آن منطق و عقلانیت است انشاءا.. به سر منزل مقصود خواهد رساند. لیکن سرمربی تیم بلدیه شهرداری کرج برای پیروزی و عملیاتی بودن سیاست های علمی و کارشناسانه خویش به افرادی نیازمند است که مثل ایشان اهل اجرای برنامه و برنامه ریزی و کار کردن در قالب خاص باشند. و در این بین میدان جهت رسیدن به پیروزی و گل و بعنوان بازیکن حرفه ای از نظر سرمربی تیم می باید بازیکنان خود را به استانداردهای لازم و پذیرفته شده برساند. بعید است در صورتی که این ظرفیت در برخی افراد وجود نداشته باشد بتوانند تغییر وضعیت داده در این مدت کوتاه به حد مطلوب برسند که شاید هم رسیدند. بازیکنان حرفه ای روزی 15 ساعت تمرین نیاز دارند آمادگی بدنی و جسمانی و روانی مناسب باید در آنها وجود داشته و در مسابقات و تمرینهای آماده سازی شرکت فعال و از همه مهمتر باید گام به گام با روش و سیاست سرمربی با جان و دل آشنا و همراه باشند داشتن انگیزه ، تعهد و تخصص و اینکه مع الوصف بازیکنی که ضعفهای خود را طبق استانداردها قبول نماید و همواره خود را در ورزش کامل نداند و بپذیرد فرد دیگری قابل تر و دارای قابلیت های بالاتری میتواند جایگزین من شود با کمال تاسف یا کم هستند یا اصلا نسل آنان منقرض شده و این خود شیفتگی بلای جان بعضا مسئولین ما هم شده و تاکنون واکسن این اپیدمی کشف نشده و با تمام وجود امیدوارم به توصیه های موکد قرآن کریم و احادیث بزرگان دین که تزکیه را تنها چاره کار میدانند ایمان آورده و بدان رجوع کنیم و از دست این اهریمن نفس خلاص شویم. هرچند شهر کرج دارای ویژگیهای منحصربفردی در نحوه اداره امور شهری و اجرایی و خصوصا شیوه تعیین و انتخاب مدیران ارشد بوده و همواره این معضلات بواسطه برخی شرایط قومی و جغرافیایی همچنان باقی است لیکن مدیران شهری در مواقعی برای کوچکترین اقدامات و برنامه های خویش میباید از چندین منبع غیر مرتبط اجازه و به عبارتی کسب تکلیف نمایند. پیشنهاد می شود برای رفع اینگونه موانع و نگرانیها عناصر و عوامل تاثیرگذار به این موارد  امعان نظر و توجه بیشتری داشته باشند و حدالمقدور حداقلها را در جهت مصالح شهر در نظر آورند در این بین چند طرح و گزینه پیش روست: طرح اول روش اتحاد میان اقوام در استان البرز است بعنوان استانی که هزار قوم و نژاد در آن زیست میکنند و کار کردن در این چنین محیطی مستلزم احصا تمامی نظرات و تصمیم سازیها بر اساس جلب رضایت بخش اعظم ساکنین این کلانشهر می باشد و طرح دوم روش میانه یا ائتلاف بین گروه های سیاسی است که بحمداله در تقسیم مناصب بصورت غیر مستقیم و به زبان ساده تر اغلب در سایه ها اتفاق می افتد که هر گروهی بخشی از زمین و بازیکنان آنرا به سرمربی تیم بلدیه برای یارگیری معرفی می نماید. (همان ارتباط و توصیه های معمول از سوی صاحب منصبان) خلاصه و مخلص کلام یک راهکار اساسی برای سرمربی تیم بلدیه و شهرداری پیشنهاد کنند اگر چه وی در خارج از زمین در میان مدیران شهرداری عنوان داشت: از هرگونه گرفتن ارتباط فاصله بگیرید. علی ایحال در شرایط فعلی بدور از مثل و تمثیل و امثالهم، شهردار محترم باید تمام تلاش و همت خویش را معطوف به رای مردم، رفع مشکلات و برآوردن حاجات قاطبه آنان اختصاص دهد و در این بین مردم کرج بصورت صادقانه و به گفته ایشان اطمینان خواهند نمود. بطوریکه شفاف بود و ویترینی با مردم و مسائل را در میان بگذارند و مسلما اصحاب رسانه در خدمت ایشان در رابطه با انتقال نقطه نظرات و در مواردی بیان حقایق و نیز همیاری و همکاری تنگاتنگ مردم و شهرداری نقش و رسالت خود را ایفا خواهند کرد. البته به شرطی که شهردار علاقمند باشند اما در این بین سزاوار نیست افرادی در فکر ایجاد هیجان در میان مردم باشند. عقل سلیم نخواهد پذیرفت مشکلات و حاجات بالغ بر 000/000/2 نفوس کلانشهر معطل بماند مماشات شود و در استفاده و بهره مندی از پتانسیل انسانی در مجموعه مدیران ارشد چه آنان که در طول سالهای گذشته توسط شهرداران اسبق بکار گرفته شدند یا نشدند و شهردار بدینوسیله بر روی باورهای خود سرپوش گذاشته و مصلحت اندیشی نماید. افراد قابل با سوابق ارزنده علمی و تجربی، مومن متعهد و پایبند نظام و ولایت و قانون کم نیستند و بطور قطع همگان در پی مطالعه برنامه شهردار جدید در خواهند یافت اولویتهای مذکور در ارزیابی ها لحاظ شده یا خیر!!!

پیشنهاد می شود عزیزان در اجرای برنامه ها و سیاست های کارشناسانه شهردار وقت در صورتی که مشتاق، علاقمند و ذوق سوار شدن در این قطار خدمت گذازی را در سر دارند با خود اندیشه کنند حق الناس و حقوق مردم و هر آنچه که در بهبود و ارتقاء و توسعه شهر و جایگاه شهرداری و عمل به تکلیف و انجام وظایف در برآوردن انتظارات مردم بر عهده آنان است را با تمام توان بانجام رسانند. جناب آقای دکتر نصیری به طور قطع بر این مهم وافقید که مردم نجیب شهید پرور و فهیم کرج از شما توقع دارند بدون تعارفات معمول و معذوریت های مرسوم افراد با انگیزه، ولایت مدار ، لایق مومن، متعهد و متخصص با تجربه و با سوابق ارزنده که پاسدار ارزش های دینی و اسلامی و خون شهدا باشد را بدور از هرگونه جناح بندیهای سیاسی برای همکاری و همیاری در تیم کاری خویش  بکار گیرید. به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب مدیران قومی در این شرایط میبایست سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست بگیرند. در خاتمه چند دغدغه در مجموعه مدیریت شهری قابل تامل است که بحکم وظیفه ذاتی رسانه و بواسطه تنویر افکار عمومی و انتقال انتظارات شهروندان گرامی لازم میداند مراتب بعنوان اولویت کاری به مسئولین زحمت کش یادآور گردد.

  1. ترافیک و آلودگی هوا و خصوصا ضرورت تقویت و افزایش ظرفیت و توان حمل و نقل عمومی درون شهری و بهره مندی از پتانسیل بخش خصوصی در راستای کمک به شهرداری که مدتی است مغفول مانده است.
  2. ضرورت ایجاد نشاط در میان شهروندان با رویکرد جدید به گسترش فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و اختصاص اعتبار و سیاست گذاری مدون جهت پر نمودن اوقات فراغت خانواده ها و علی الخصوص جوانان.
  3. استفاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده بجای افرادی که سالهاست در پستهای مدیریتی همچنان باقی هستند و این موضوع موجبات دلسردی و سرخوردگی جوانان مومن ، تحصیل کرده و با انگیزه را فراهم نموده است.
  4. ارتقاء مبلمان شهری و توسعه فرهنگ شهرنشینی در پی آموزش همگانی از سوی شهرداری و سازمانهای مسئول
  5. ایجاد ساختار نمره دهی و امتیاز دهی و نیز ارزیابی در میان مناطق شهرداری و سازمانهای تابعه بدنبال نظرخواهی و نظرسنجی از اهالی محلات و مناطق شهرداری (ساکنین ) به صورتیکه امور رقابتی باشد در جهت رضایتمندی مردم و افراد شاغل در شهرداریها و سازمانها احساس نکنند هیچ معیاری برای سنجش و میزان تلاش آنان وجود ندارد .
  6. ساختاری ارتباطی بنا شود تا مردم بتوانند بدون واسطه و هر گونه صرف هزینه و وقت و حضور فیزیکی با شخص شهردار و مسئولین رده بالای شهرداری و دستگاههای نظارتی ارتباط داشته مشکلات و مسائل خود را بیان و پاسخ لازم را در اسرع وقت دریافت دارند (همچون سامانه سامد 111)
  7. سعی شود اتخاذ تدابیر بر اساس زمان بندی و با هدف تمرکز هدایت شهرداری صورت پذیرد با الگوپذیری از شهرهای بزرگ و موفق دنیا به عبارتی شهرداری تصمیم ساز در کلیه امور شهری و محور تمامی پروژه ها و طرحهایی که در شهر بانجام میرسد بوده و نقش اساسی و تاثیر گذار داشته باشد.
  8. در پروژه های عمرانی و ملی که در کلانشهر کرج باجرا گذاشته می شود ابتدا اولویت با اخذ مجوز اعتبارات استان و در صورتی که لازم است مردم در پروژه ها سهام دارند شوند از اوجب واجبات بایستی قرار گیرد.
  9. در پی رهنمودهای مقام عظمای ولایت رهبر فرزانه انقلاب و تاکیدات ایشان اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور راهکاری علمی و منطقی بوده لذا از تمامی طرحهای عمرانی و شهری اساس برنامه ریزیها میباشد برگرفته از یک برنامه جامع چندین ساله مدون باشد که با رفتن آن شهردار و آمدن این شهردار برنامه ها تغییر ننموده و تضاد و تقابلی با افق چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کشور نداشته باشد. و بطور حتم در اجرای این مهم باور داریم مردم شریف شهید پرور و قدرشناس کرج خدمتگزاران خود را تنها نخواهند گذاشت البته شرطش اینست با مردم با صداقت و شفافیت رفتار شود. با امید به موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون برای تمامی خادمین دلسوز و صادقین راه حق و حقیقت در پناه خدا.                                                                   ناصر محمدی بنادکی- خبرنگار اجتماعی جام جم البرز
کلمات کلیدی
مارا در تلگرام دنبال کنید
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر