شبهاي قدر بهترين فرصت براي طلب مغفرت و آمرزش گناهان است.

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

شبهاي قدر بهترين فرصت براي طلب مغفرت و آمرزش گناهان است.

1399/2/24
12:43 1395
کلمات کلیدی
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر