مراسم تجلیل ازخبرنگاران رسانه های گروهی درساوجبلاغ درجلسه شورای اداری برگزارگردید

اخبار

 آخرین اخبار 

ساوجبلاغ

مراسم تجلیل ازخبرنگاران رسانه های گروهی درساوجبلاغ درجلسه شورای اداری برگزارگردید

مراسم تجلیل ازخبرنگاران رسانه های گروهی درساوجبلاغ درجلسه شورای اداری برگزارگردید
1398/5/27

این بارجلسه شورای اداری ساوجبلاغ باحال وهوای حضورودعوت ازرسانه های خبری درجهت تجلیل ازآنان به مناسبت روزخبرنگاروباحضورنماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،فرماندار،شهرداران ودهیاران،همچنین سایرمسئولان ادارات دولتی درمحل سالن جلسات اداری برگزاروبااعطای لوح تقدیروهدایاازانان تجلیل به عمل امد.

 


خبرنگارجام جم ساوجبلاغ ونظرآباد: این بارجلسه شورای اداری ساوجبلاغ باحال وهوای حضورودعوت ازرسانه های خبری درجهت تجلیل ازآنان به مناسبت روزخبرنگاروباحضورنماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،فرماندار،شهرداران ودهیاران،همچنین سایرمسئولان ادارات دولتی درمحل سالن جلسات اداری برگزاروبااعطای لوح تقدیروهدایاازانان تجلیل به عمل امد.
درابتدابهمنی ،آقایی،عظیمی ،سادات رسول وعطایی شهرداران هشتگرد،شهرجدیدهشتگرد،کوهسار،گلساروچهارباغ هریک درزمینه های مشخص حوزه مربوطه به ارائه آمارفعالیت های انجام شده یادرشرف انجام مربوطه پرداختندوپس ازآن بهمنی نماینده مردم شهرستان های ساوجبلاغ ،نظرآبادوطالقان ضمن تبریک روزخبرنگارازآنان خواست تادرارائه اخبارواطمینان ازصحت وسقم خبر،سعی وافری نمایند.
پالیزگیرفرماندارشهرستان نیزباارائه گزارشی ازفعالیت های انجام شده ازجمله مجموعه گردشگری طاووسیه ،بزرگترین واحدتولیدشترمرغ، آماده سازی درجهت  افتتاح متروی شهرجدید هشتگرد،رابرشمردودرپایان ازتمامی متولدین وساکنین این شهرستان درخواست نمودتاباتوجه به پروژه راه اندازی شرکت تعاونی عمرانی شهرستان باپرداخت مبلغی اندک وعضویت درآن ضمن برخو ردارشدن ازسودحاصله ازکارکردشرکت،درامرمشارکت دراحداث پروژه هابه رشدبیشترشهرستان کمک شود.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.