مدیریت جهانی توزیع واکسن کرونا چگونه خواهد بود

اخبار

 آخرین اخبار 

مدیریت جهانی توزیع واکسن کرونا چگونه خواهد بود

مدیریت جهانی توزیع واکسن کرونا چگونه خواهد بود
1399/1/20

طرح انواع  فرضیه و تبین پاسخ های لازم به آن در شرایط بحران از جمله اقدامات اساسی است که مدیریت بحران باید به آن بپردازد. براین اساس در صورت ساخت واکسن ویروس کووید 19 در داخل کشور، سوال اینست که نحوه توزیع  چگونه خواهد بود وبرای صادرات آن به چه شکلی عمل خواهد شد که بهترین بهره را داشته باشیم ؟

اما فرضیه مهمتر اینست که اگر این واکسن در خارج  ساخته شود نظام مدیریتی کشور چگونه باید به آن دسترسی سریعتر داشته باشد؟ اینکه در کدام کشور تولید می شود در امریکا؟در اروپا؟در کشورهای متخاصم یا دولت های همسو یا کشورهای بی طرف؟ پاسخ هرکدام از سوالات مذکور شرایط خاصی را بر مدیریت بحران کشور تحمیل خواهد نمود. آمادگی برای دستیابی هرچه سریعتر به این واکسن بعد ازتولید  یکی از مهمترین اهداف  کشور که ارتباط مستقیمی با حفظ جان مردم ما خواهد داشت. اگر آمادگی لازم برای فرضیه های فوق وجود نداشته باشد، ضمن اینکه بیماران بیشتری جان خواهند باخت، نظام سیاسی را نیز با اعتراضات اجتماعی روبرو خواهد نمود لذا پیشنهاد میکنم  کمیته ملی درخصوص دستیابی به موقع این واکسن تشکیل گردد.
 دکترمحمدصفری
 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.