اخبار

 آخرین اخبار 

بودجه آموزش وپرورش را ارتقا دهید

بودجه آموزش وپرورش را ارتقا دهید
1399/12/14


 
جام جم البرز - آموزش وپرورش کشورمان سال های طولانی همواره با کمبود بودجه دست وپنجه نرم نموده وامور این وزارتخانه کلیدی که نقش مدیریت سازمانی وپشتیبانی بر هزاران مدرسه ومراکز آموزشی وتربیتی را بر عهده دارد، همواره دچار اشکال ونقصان بوده است. به طور خلاصه وچکیده می توان گفت که علیرغم توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه اصولی مسئولان دولت ومجلس به امور این وزارتخانه مهم که ضعف بودجه از کاستی های اصلی آن است متاسفانه اراده ای واقعی واقدامی موثر وکارگشا برای حل وفصل این مشکل وتنظیم وتصویب بودجه قوی برای آموزش وپرورش در کار نبوده، چرا که تصمیم گیران مربوط در این خصوص آموزش وپرورش را یک نهاد مصرفی می پندارند.
 این در حالی است که آموزش وپرورش یک نهاد تولیدی است که وظیفه آن تولید وتربیت انسان هایی با سواد واندیشه ورز ومجهز کردن آنان به انواع خصال وآراستگی اخلاق وآداب وزین دینی اجتماعی وفرهنگی است . پس سرمایه گذاری در بستر آموزش وپرورش موجب تقویت زیربنای نهادهای کشور در آینده خواهد شد.
 بنابراین اگر ما خواهان توسعه وترقی مملکت در ابعاد مختلف باشیم باید نسبت به تقویت جدی واساسی آموزش وپرورش همت گماریم. برهمین اساس از مسئولان دولت ومجلس شورای اسلامی انتظار این است که اکنون که موعد مذاکرات بودجه کل کشور است نسبت به تخصیص ردیف بودجه ای متناسب وکارآمد که برای ایجاد تحول اساسی در آموزش وپرورش اقدام مساعد معمول نمایند .

سید نصر الدین میر عربشاهی، خبرنگار فرهنگی واجتماعی جام جم البرز 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر