«مسابقه‌ی بهترین ویدیو» در کانون زبان ایران

  «مسابقه‌ی بهترین ویدیو» در کانون زبان ایران

زبان آموزان کانون زبان ایران به مناسبت هفته‌ی پژوهش می توانند در مسابقه‌ی ارسال ویدیو گزارش از محل زندگی یا تحصیل خود به هر زبانی که مشغول آموزش آن هستند، شرکت کنند.

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

به جرم عاشقی

  به جرم عاشقی

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

هنر، حرکت و زیبایی ورزش

  هنر، حرکت و زیبایی ورزش

0 تعداد یادداشت ها متن کامل

کرج به طور رسمی کاندیدای هشتمین دوره پایتخت کتاب کشور شد

  کرج به طور رسمی کاندیدای هشتمین دوره پایتخت کتاب کشور شد

0 تعداد یادداشت ها متن کامل