اخبار

 آخرین اخبار 

تنبیه بدنی کودکان و پيامد هاي آن

فرنگيس نجارزاده كارشناس ارشد روانشناسي

تنبیه بدنی کودکان و پيامد هاي آن
1400/4/26

كودكان در دوران تحول نيازمند دريافت مهر و محبت از طرف والدين خود مي باشند كه اين امر باعث شكوفايي كودك مي شود در مقابل تنبيه بدنی در دوران کودکی و خردسالی باعث می شود تا تاثیرات منفی بلند مدتی بر روی خلق ،رفتار  و شخصيت کودک ايجاد شود تحقيقات نشان داده كودكاني كه تنبيه مي شوند در موقعيت هاي مختلف اجتماعي رفتارهای مثبت کمتری مثل کمک به دیگران را از خود نشان مي دهند هم چنين چگونگي برخورد و رفتار والدین با فرزند در دوران کودکی و ارتباط ان با پرخاشگری در بزرگسالی نيز  نشان مي دهدتاثیرات منفی تنبیه بدنی بر روی کودکان آثار ماندگاري دارد كه لازم است والدين به اين امر دقت ويژه داشته باشند همچنين كودكاني كه مورد تنبيه بدني والدين قرار مي گيرند از اعتماد به نفس پايين تري برخوردار مي شوند و خود پنداره آنها نيز ضعيف خواهد بود شايد هرگز والدين فكر نكنند كه تنبيه بدني در كودك قادر خواهد بود تا اين حد آثار بلند مدتي از خود بجا بگذارد زيرا آنها فكر مي كنند در همان دوران كودكي فراموش خواهد شد ولي واقعا اين طور نيست و مطالعات نشان از تاثيرات مخرب و بلند مدت آن مي دهد البته علوم رفتاري اعتقاد به تنبيه به صورت محروميت دادن دارد كه اجراي آن نيز تابع مطالعه و آموزش براي والدين است كه محروميت دادن به كودك بجا به موقع و به اندازه صورت گيرد  تا كمك به پرهيز از رفتار نامناسب در و كودك و شكل گيري رفتار مناسب شود در غير اين صورت اين مدل از تنبيه هم مي تواند آثار مخربي ببار بياورد.

زيرا یادگیری مهارت جدید، موجب افزایش اعتماد به نفس در کودکان می‌شود

کودک احساس باارزش بودن و مورد قبول واقع شدن می‌کند.

واز اینکه انتظارات والدین را به‌خوبی برآورده می‌کند، خوشحال. می شود.

همچنين در رابطه با خودش احساس خوبی پیدامی کند.

 موفقیت در انجام هرکاری و مواجهه با هر چالشی. در او ایجاد انگیزه می کند.

شکل گیری خود پنداره در ارتباط با توانایی های خودش را پيدا مي كند

 

 مناسب ترین بازخورد والدین در فرایند یادگیری و کسب مهارتهای جدید. چگونه باشد؟ بهتر است با استفاده از واژگان مناسب عملکرد صحیح وی تایید شود و دقت كنيداز تعریف بیش از حد و افراطی پرهيز كنيد

هیچ شکی نیست که تمجید و تشویق موجب سرعت گرفتن روند یادگیری و همچنین مشتاق‌تر شدن کودک می‌شود. ولی گاهی تشویق بیش از حد، نتیجه‌ی معکوس دارد

 مثال وقتی کودک کار خود را به‌درستی انجام نداده و حتی خودش هم نسبت به کاستی‌های کار اطلاع دارد، به‌جای تعریف و تمجید بیش از حد، به او بگویید

 می‌دانم که توانایی تو خیلی بیش‌تر از این است و در تلاش بعدی نتیجه‌ی بهتری خواهی گرفت. من به تو افتخار می‌کنم.به جای تاکید بر نتیجه، بر تلاش وی تمرکز کنيدو دوست داشتن کودک را منوط بر کسب نتیجه نکنیددر این‌صورت کودک احساس می‌کند تا وقتی موفقیت نهایی را کسب نکند، از اعتبارش نزد شما کاسته می‌شودخودتان بهترین الگوی او باشید.

کودک رفتار شما را به‌خوبی زیر نظر دارد و از رفتار شما می‌آموزد.وقتی شما در انجام کارهای خود دقت و تلاش داشته باشید، کودک نیز سعی می‌کند کارهای خود و مهارت‌های مختلف را به‌درستی انجام دهداز. کاربرد کلمات منفی و قضاوت کردن کودک به‌شدت پرهیز کنید.

مادامی که کودک مهارت جدید می‌آموزد، از به‌کار بردن کلمات و جملاتی که حس خوبی به کودک نمی‌دهد، پرهیز کنید. مثلاً استفاده از عبارت‌هایی مثل تو خیلی بی‌دقت هستی.واژگان منفی برای کودک شما نا امیدی. ایجاد. می کند و این بر عملکرد او تاثیر نامطلوب می گذارد. مثلا باید به او بگویید این روشی که انجام میدی خوبه حالا سرعت و زیاد کن. خیلی خوبه داری درست انجام میدی ابتدا عملکرد صحیح وی تایید شود در ادامه تشویق شود. آفرین خیلی خوب تلاش کردی و موفق شدي.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.