اخبار

 آخرین اخبار 

ارشا اقدسی به کما رفت

ارشا اقدسی به کما رفت
1400/5/10

چهارشنبه ماشین ارشا اقدسی در حین فیلمبرداری که به عنوان بدلکار این فیلم حضور داشت، چپ می‌کند و او در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
رئیس انجمن بدلکاران سینما: اقدسی را بعد از چپ شدن، بیهوش از ماشین بیرون می‌آورند و تا همین لحظه هم به هوش نیامده است؛ او در کما به سر می‌برد.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر