اخبار

 آخرین اخبار 

بسیج را بزرگ ببینیم!

بسیج را بزرگ ببینیم!
1400/9/1

بسیج برگرفته از فرهنگ دینی وانقلابی که واژه های مقدسی چون جهاد،ایثار وشهادت از آن ساطع می شود.

ذکر عنوان "مستضعفان" در پسوند آن یعنی جهاد، شهادت، ایثار و از خود گذشتگی درکنارجمعیت غالب دنیا معنی پیدا میکند. یعنی بسیج سرمایه داری نیست در عین حال بسیج یک کشور ویک منطقه نیست و مرز نمی شناسد، بسیج مستضعفان، ظرفیت بی نظیر وپویایی است که نه فقط برای ایران وحتی نه صرفا برای مسلمانان، بلکه برای مستضعفان! و شامل غیر مسلمانان نیز می شود.

چه تفکر بلندی وچه اندیشه کلانی در ایجاد آن نهفته است؟

بسیج را بزرگ ببینیم و آن را محصور و محدود به اندیشه های تنگ نظرانه نکنیم. بسیج را به اندازه اندیشه امام ببینیم وآنرا تا تفکرات انحصاری و تنگ نظرانه وجناجی و حزبی تنزل ندهیم. بزرگی بسیج به بزرگی اندیشه امام و تفکر رهبر انقلاب است. آن را با عظمت نگاه انقلاب اسلامی برانداز نمائیم.

دکتر محمد صفری

عضو شورای راهبردی مجمع بین المللی اساتید دانشگاه

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر