اخبار

 آخرین اخبار 

به کوشش حسین طاهری پور

مشاوران حقوقی جام جم البرز: مسئولیت حقوقی و مدنی اشخاص دخیل در ساخت بنا و ساختمان

مشاوران حقوقی جام جم البرز: مسئولیت حقوقی و مدنی اشخاص دخیل در ساخت بنا و ساختمان
1401/3/29

مسئولیت حقوقی و مدنی اشخاص دخیل در ساخت بنا و ساختمان

درخصوص مسئولیت مدنی سازندگان بنا و ساختمان، چنانچه به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و نظامات دولتی بنای ساخته شده، فرو بریزد و منتهی به خسارات مالی به سایر اشخاص گردد و قصور سازنده اثبات بشود و همچنین درخصوص مهندس ناظر، چنانچه وظایف محوله قانونی در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها و نیز مقررات ملی ساختمان را رعایت ننماید طبق قاعده فقهی لاضرر و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 که مقرر داشته: (( هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. )) و چنانچه تقصیر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت احراز و اثبات گردد به میزان تقصیر مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر