اخبار

 آخرین اخبار 

خدا باورترین انسان

سروده عبدالمجید فرائی

خدا باورترین انسان
1401/3/30

منه پا،بی وضواینجا،که بوی عاشقان دارد

شهیدی آشنا ، در زیر پای تو مکان دارد

 

بکن پا پوش از پایت ، پس از آن،پابنه آنجا

تقدس دارد این وادی ، حدیث راستان دارد

 

تفکر کن ، کجا پا می نهی سودائی عاشق

تفحص کن،در اینجا شاهدی دلداده جان دارد

 

هنوز از پیکر پاکش ، بجوشد خون آزادی

حیاتی تا ز ه و زنده ، شهید قهر ما ن دارد

 

د ر و ن خاک تیره ، خفته مردی از تبار نور

ولی ر و ح بلندش ، آسمان ها آشیان دارد

 

به دنیا نور می بخشد ، منور می کند عالم

اسیر خاک ، کی شاهد شود،پا درجنان دارد

 

خدا باورترین انسان ، رسد جائی خدا بیند

خدا را دیده ، با اخلاص سر ، بر آستان دارد

 

کنارسفره ی رزاق ، روزی می خوردشاهد

یقینا نام ز یبا ی خد ا ر ا ، بر ز با ن دارد

 

ازاین تربت،چه میخواهی؟مرددآمدی اینجا

یقین عارف دراین وادی،زخودرستن نشان دارد

 

مشوغافل از این دم، دم فرو بربند،دل بسپار

هزاران رمز ،بر عشاق راه حق بیان دارد

 

برو عاشق سر خاکش ،مصفا کن دل خودرا

شهید از لطف حق ،خیرفزون و بیکران دارد

 

گرو بگذار دل آنجا ، "فرائی" طالب فیضی

رها کن جان ، حبیب آشنا ، دار الامان دارد

 

" سروده"عبدالمجیدفرائی"بهمن ماه۱۳۹۱💎

صفحه ۴۰،۴۱  کتاب"ما راست قامتیم"

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر