اخبار

 آخرین اخبار 

عیدسعید قربان

محمد حسین روحی یزدی

عیدسعید قربان
1401/4/13

واژه «عید» در لغت به معنی «بازگشتن» و دراصطلاح؛ به معنی بازگشت به سوی خداوند سبحان است. در این روز، عطا و بخشش های خداوند متعال همراه با رحمت، بر بندگان مؤمن نازل می گردد پس بیایید در این روز، با عبادت و راز و نیاز، گناهان گذشته را از صفحه دل بشوییم و خود را برای بهره وری بیشتر از فیوضات این روز آماده و مهیّا سازیم، چراکه به طور کلّی، در تمامی اعیاد اسلامی، هدف آن است که با بندگی و عبادت در پیشگاه حضرت سبحان، سعادت واقعی خود را به دست آوریم. حضرت علی علیه السلام در این باره فرموده اند: «هر روزی که انسان در آن گناه و معصیت نکند، آن روز، عید است

"عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف و بهار قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت است.

عید قربان فصل قربانی کردن عزیزها در آستان «عزیزترین» یعنی خداست. عید قربان مجرای فیض الهی و بهانه عنایت رحمانی به بندگان مؤمن و مطیع است. و هر کس بتواند رضای خویش را فدای رضای حق کند و از خواسته دل در راه خواسته خدا چشم بپوشد و از داشته ها و خواسته ها بگذرد، به مرز عبودیت رسیده است.

«قربانی» وسیله قرب به خداست و عید قربان روز تقرّب به پروردگار است. روز رها شدن از تعلّقات و روز قربانی کردن تمنیّات در پیشگاه اراده الهی است.

کسی که در این روز بتواند منیت ها و هواهای نفسانی را فدای رضای حق کند این روز، عید  اوست، اما اگر صدها قربانی را برای رضای دل به قربانگاه ببرد، در کار خویش مسابقه بندگی را باخته است.

کسی که در روز عید قربان گوسفند قربانی می کند و یا قدم خیر بر می دارد تا مورد ستایش بندگان خدا قرار گیرد نه اینکه ستوده خداوند باشد، او مال باخته است اما اگر فقط به فکر جلب رضای پروردگار باشد، هم بر نفس خویش غالب شده و هم خدا را خشنود کرده است و در اصل عید واقعی گوارای وجود این افراد است.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر