اخبار

 آخرین اخبار 

به کوشش حسین طاهری پور

مشاوران حقوقی جام جم البرز: تأمین خواسته در پرونده های کیفری

مشاوران حقوقی جام جم البرز: تأمین خواسته در پرونده های کیفری
1401/4/13

تأمین خواسته در پرونده های کیفری

یکی از سؤالات متداول قضایی این است که آیا در شکایات کیفری همانند دعاوی حقوقی امکان تأمین خواسته ( توقیف اموال ) متهم وجود دارد؟ پاسخ در ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: (( شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند )) و نیز در ماده 108 همان قانون آمده است: (( در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند. ))

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر