اخبار

 آخرین اخبار 

با ۷ رای اعضای شورای شهر ؛

مجید حاجی غالم سریزدی شهردار منتخب کرج شد

مجید حاجی غالم سریزدی شهردار منتخب کرج شد
1401/5/4

به گزارش جام جم البرز؛ علی قاسم پور در پایان صحن علنی شورای شهر در جمع اصحاب رسانه با اشاره به شرح ماوقع شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر کرج اظهارداشت: منوچهر غفاری با ۶ رای از حضور در کرسی شهرداری کرج بازماند و مجید حاجی غالم سریزدی با رای حداکثری اعضای شورای شهر کرج به سمت شهردار کالنشهر کرج منصوب شد. سخنگو و رییس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: امروز مقرر شده بود ۴ گزینه انتخابی شهرداری برنامه های خود را به شورا ارائه کنند که سید مازیار حسینی به دلیل مسئولیت در وزارت دفاع انصراف داد. قاسم پور بیان کرد: علی سلطانی مقدم نیز بعد از ارائه برنامه انصراف خود را اعالم کرد ،البته قدردان تالشهای وی هستیم و بر این اساس با رقابت بین مجید سریردی و منوچهر غفاری با حضور 31 عضو شورای شهر برگزار شد . وی در خصوص تایید یا عدم تایید گزینه نهایی شورای شهر توسط مراجع ذیربط، یادآور شد: قضاوت و اظهار نظر در این خصوص به عهده شورا نیست و ما تابع قانون خواهیم بود. سخنگوی شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: شهردار منتخب پس از طی مراحل قانونی و تائید وزارت کشور فعالیت خود را در شهرداری کرج آغاز خواهد کرد. توسط گزینه تصدی شهرداری کرج ؛ سند چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر کرج در افق 3141 ارائه شد دیباچه چشم اندازها و اهداف کالن چشم انداز کرج در قالب چهار چشم انداز و 3۱ اصل توسط گزینه تصدی شهرداری کرج ارائه شد. مجید غالم سریزدی در شصت و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر کرج که صبح امروز سه شنبه ۴ مردادماه با حضور در صحن علنی شورا با ارائه برنامه خود برای مدیریت شهر ، با اشاره به شکوفایی اقتصاد درونگرا اظهارداشت: در حوزه فعالیت ستادی، مدیریتی و منابع انسانی چشم انداز کرج 3141 در حوزه اقتصادی، سرمایه ای در حوزه عمرانی – زیرساخت ها ، در حوزه سرمایه های اجتماعی در حوزه آئین مذهبی و ملی در حوزه فرهنگی ، حوزه زیست محیطی ،حوزه فضای سبز و حوزه علمی و پژوهشی ارائه شد. گزینه تصدی شهرداری کرج با اشاره به اینکه استان البرز و شهر مرکز استان، به عنوان استان پیش قراول و پیش رو در اجرای منویات مقام معظم رهبری و الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و طالیه دار دولت سیزدهم در توسعه سرزمینی کشور می باشد، تصریح کرد:این استان خود را مکلف می داند بر اساس فرمان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری ، به صورت متوازن از همه ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه از منابع داخلی و انسانی و اقتصادی خود استفاده نماید. وی به تدوین "سند چشم انداز راهبردهای کرج 3141"اشاره و افزود:سند چشم انداز، تجسم یا تصویری از آینده مطلوب است که جهت گیری ها را در افق میان مدت نشان می دهد. اجماع همه ذینفعان بر مفاد سند چشم انداز می تواند این سند را به هادی و انسجام بخش برنامه های راهبردی و عملیاتی دستگاه های متولی شهر و استان تبدیل نماید. دستاورد این فرآیند بی شک افزایش امید و سرمایه، اعتماد اجتماعی به تدبیر دولت در معنای عام و شورای شهر و شهرداری در معنای خاص خواهد بود. سریزدی بیان کرد:حرکت به سمت تحقق شهرداری الکترونیک - تهیه بانک کامل اطالعات زیرساخت ها و تجهیزات فناوری اطالعات در شهرداری و دهیاری ها - استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند مدیریت کنترل و نظارت بر خدمات شهری و پدافند غیرعامل، پروژه های خدماتی درآمدی - پروژه های انتفاعی خدماتی - مشارکت مردمی - صندوق تهاتر امالک - منابع داخلی - منابع خارجی ،جلوگیری از تخریب جاذبه ها و چشم اندازها - مدیریت عالی بحران در مخاطرات طبیعی و زیست محیطی - مدیریت عالی و جامع جمع آوری و بازیافت پسماند - مدیریت عالی و جامع جمع آوری و هدایت و تصفیه فاضالب به منظور استفاده بهینه در فضای سبز شهری باهمراهی سازمان های مربوطه و... از اهم اقدامات برنامه ریزی در سند چشم انداز است. گزینه تصدی شهرداری کرج با اشاره به اینکه هیچ پرونده قضایی باز در مراجع قضایی ندارم خاطرنشان کرد: تعهد می نمایم بر اساس برنامه پیشنهادی در غالب سند چشم انداز و راهبردی توسعه پایدار شهر کرج در افق 3141 و با تاکید بر جامع عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در غالب 31 اصل اساسی که چراغ راه و راهنمای مدیریت شهری خواهد بود، گام برخواهیم داشت و بر اساس ظرفیت ها و پتناسیل های شهر کرج، در یک فضای آرام و منسجم با همکاری همه دستگاه های مسئول، شهری با شاخص های باالی پایدار، مردم محور و پویا شهری پرنشاط بسازیم.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر