اخبار

 آخرین اخبار 

به کوشش حسین طاهری پور

مشاوران حقوقی جام جم البرز: نواقص خارج از برگه کارشناسی و دستکوب بودن شماره اتاق و موتور و شاسی خودرو

مشاوران حقوقی جام جم البرز: نواقص خارج از برگه کارشناسی و دستکوب بودن شماره اتاق و موتور و شاسی خودرو
1401/7/11

نواقص خارج از برگه کارشناسی و دستکوب بودن شماره اتاق و موتور و شاسی خودرو

یکی از مشکلات خریداران خودرو زمانی است که به جهت دستکوب یا تعویضی بودن شماره اتاق و موتور و شاسی خودرو، کارشناس شماره گذاری مجوز تعویض پلاک را صادر نمی نماید. لذا بهتر است در مبایعه نامه خودرو قید گردد: (( به هر دلیلی امکان تعویض پلاک خودرو وجود نداشته باشد، فروشنده مکلف است ثمن معامله را به نرخ روز به خریدار مسترد نماید. و موضوع مهم لازم جهت ذکر در مبایعه نامه خودرو اینکه قید گردد: (( چنانچه هرگونه ایراد و نقصی خارج از برگه کارشناسی، کشف گردد، علاوه بر ایجاد حق فسخ، امکان مطالبه خسارت به میزان نواقص و ایرادت خارج از برگه کارشناسی برای خریدار وجود خواهد داشت. ))

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر