اخبار

 آخرین اخبار 

بررسی نقش مجسمه های شهری در ارتقای فرهنگ

الهام خاکپاش

بررسی نقش مجسمه های شهری در ارتقای فرهنگ
1401/9/3

هنر مجسمه سازی نقش بسزایی در تکامل  و رشد فرهنگ  ایجاد می کند، مجسمه و المان در فضای شهری عنصری مهم در ارتقاع فرهنگ و هنر می باشد.هنری که باعث تقویت هویت مردم و بیانگر فرهنگ، رسوم و آئین مناطق مختلف می باشد، وقتی از مجسمه شهری حرف به میان می آید باید آیتم های بسیاری مد نظر باشد که مهترین آنها ارتباط مخاطب با اثر می باشد که اگر این مهم ایجاد شود هنرمند رسالت خود را به اتمام رسانیده است.

در دنیای امروزی توجه بسیاری به هنر مجسمه سازی شهری شده است، گویا این هنر با متن زندگی تمام مردم دنیا آمیخته است، از آنجایی که این هنر تاثیر بسزایی بر روح و روان مخاطب میگذارد و کمک شایانی بر سلامت روحی شهروندان می کند، و باعث آگاهی بخشی فرهنگ بومی به نسل جوان می شود، پرداختن به آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

المان های شهری باید با توجه به مختصات و جغرافیایی که قرار میگیرد دارای مشخصات متعددی باشد و از لحاظ فرمی و مفهومی هماهنگی بسیاری با فضای مربوطه داشته باشد، و نزدیکی مطلوبی با آن خطه و اقلیم از لحاظ «کانسپت» و شکل داشته باشد، چراکه وقتی یک مجسمه مناسب در مختصاتی مناسب نصب می شود تاثیر بسزایی میتواند بر اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم  هر منطقه بگذارد.هر فرهنگی دارای هویت مربوط به خود است و اگر هنرمندان این نکته را مد نظر داشته باشند که مناسب همان منطقه جغرافیایی با در نظر گرفتن تمام آیتم های مورد نظر که آن خطه را تعریف و شناسایی میکند اثر طراحی شود میتواند تاثیرات عمیقی را در لایه های مختلف شهری بگذارد

 

برای این که هویت منطقه ای شکل بهتری بگیرد باید نماد ها و نشانه ها مختص به آن اقلیم وجود داشته باشد و در این میان نقش هنرمند مهم می باشد. برای شناسایی بهتر این نماد و نشانه ها و استفاده درست از آن ها  هنرمند باید اقلیم های مختلف را مد نظر داشته باشد، باید تناسب و هماهنگی مطلوبی بین اثر هنری و اقلیم و مختصات مورد نظر ایجاد شود، تا حامل تاثیراتی مطلوبی باشد. برای شهروندان آن خطه، تاثیری مثبتی که میتواند یک اثر هنری بر شهروندان آن منطقه بگذارد بسیار وسیع است اما در غیر این صورت اثر هنری نامناسب باعث نابسامانی و نازیبایی و آلودگی بصری میگردد، اما وقتی این هماهنگی شکل میگیرد مخاطب ارتباط درست و خوبی را میتواند با اثر برقرار کند و در ساده ترین حالت ممکن میتواند باعث حظ بسری برای مخاطب گردد.

 

پس بصورت کلی برای این که یک اثر هنری آن هم در اشل شهری مطلوب واقع شود فاکتورهای متعددی باید مدنظر قرار گیرد، باید از لحاظ فرمی و مفهومی سنخیت با منطقه و اقلیمی که مجسمه قرار میگیرد داشته باشد و مواردی دیگر که مربوط به موقعیت و لوکیشن و جهت تابش نور خورشید و.... و نکات بسیاری دیگر مد نظر قرار گیرد تا بتواند کیفیت را ارتقاع بخشد، چرا که وقتی یک مجسمه ارزشمند با آیتم های درست در شهر نصب میشود باعث ارتقاع سطح بینش مخاطب می شود و باعث کیفیت بخشیدن به زیست مخاطبان و شهروندان میگردد و سلیقه شان را به سطحی بالاتر میبرد.

 

 

 

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر