اخبار

 آخرین اخبار 

پیام های مردمی

پیام های مردمی
1401/9/6

طرح رتبه بندی معلمان و بازار رایج کاغذ بازی

در طرح رتبه بندی معلمان برای وصول هر رتبه دست اندارزها و کاغذ بازی ها بیداد می کند. آیا درگیر شدن معلمان با انواع کاغذ بازی ها برای افزایش ناچیز حقوق مشکلی از صدها مشکل حوزه آموزش و پرورش را ساماندهی می کند.

جامعه معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته از روند فعلی اجرای این طرح دل خوشی ندارند. لطفا مسئولان مربوطه برای ساماندهی طرح رتبه بندی و اصلاح آن تدابیر راهگشا معمول نمایند.

جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته البرز

حقوق کارمندان و کارگران را مطابق نرخ تورم ترمیم کنید

میزان حقوق پرداختی به کارمندان و کارگران در مقطع فعلی هیچ گونه مناسبتی با هم نادرند، لذا می طلبد تا مسئولان دولت و مجلس ترنیبی اتخاذ نمایند تا پرداخت حقوق کارمندان و کارگران مشاغل و به ویژه بازنشستگان لشگری و کشوری متناسب با نرخ تورم انجام شود.

جمعی از کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته البرز

خطوط اتوبوسرانی کرج را تقویت کنید

تعداد اتوبوس های فعال در خطوط اتوبوس رانی کرج و حومه پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. مسئولان استانداری البرز و فرمانداری، شهرداری و شورای شهر کرج برای رفع این مشکل دیرینه شهروندان کرجی چه راهکار و برنامه هایی را طراحی و برنامه ریزی کرده اند؟!

مسافران درون شهری از صف های انتظار رسیدن اتوبوس خسته شده اند.

محمد خاوری از کرج

 

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.