اخبار

 آخرین اخبار 

گلچین اخبارشورای اسلامی و شهرداری کلان شهر کرج

گلچین اخبارشورای اسلامی و شهرداری کلان شهر کرج
1401/9/9

علی قاسم پور رئیس شورا:

 برای تکمیل بزرگراه شمالی 7 هزار میلیارد تومان نیاز است.

عماد ایزدیار، سخنگو و نائب رئیس شورا:

تفکر و فرهنگ بسیج راه حل مشکلات است.

فاطمه منعمی، دبیر شورا:

 نیروهای بازخرید شهرداری تعیین تکلیف شوند.

علی رحیمی، رئیس کمیسیون عمران شورا:

 اجرای ضوابط شهرسازی، تثبیت درآمدهای پایدار را به دنبال دارد.

علی ذبیحی، خزانه دار شورا:

مدیریت شهری علت خشک شدن تعدادی از درختان بوستان ملی ایران کوچک را بررسی کند.

مسعود محمدی، رئیس کمسیون تلفیق شورا:

بودجه پیشنهادی سال جاری 52 میلیارد تومان افزایش داشته است.

سید علی اکبر میر وکیلی، رئیس مرکز علمی و کاربردی شهرداری:

مرکز علمی کاربردی بر مهارت آموزی و توسعه اشتغال تمرکز کرده است.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.