اخبار

 آخرین اخبار 

مریم دهقانی سانیج

خود مراقبتی در برابر آسیب های اجتماعی

خود مراقبتی در برابر آسیب های اجتماعی
1401/11/3

مریم دهقانی سانیچ،خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

آسیب¬های اجتماعی مانند زخمی است که می¬تواند بر پیکره هر جامعه¬ای بنشیند.خود مراقبتی شامل اعمالی اکتسابی ،آگاهانه و هدفدار است که فرد می¬تواند سلامت خود و خانواده¬اش را انجام دهد تا در سلامت جسمی و روانی و اجتماعی خود و اطرافیانش را حفاظت کند ونیازهای جسمی و روانی و اجتماعی خود و آنان را برآورده سازد.
انسان.موجودی اجتماعی است و بیشتر زندگی خود را در اجتماع می¬گذراند.چه جز افراد با مسئولیت اجتماعی باشیم و چه جز افراد عادی جامعه محسوب شویم باید بدانیم که چگونه از خود در برابر آسیب¬های اجتماعی از خود مراقبت کنیم؟ رشد گرایش به رفتارهای پرخطردر بین همه اقشار جامعه بیشتر شده است.نکته مهم این است که عوامل مخاطره آمیز و نیز متغیرهای سبب ساز در گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر،افزایش یافته و این موجب نگرانی است.
زندگی در اجتماع کنونی آنقدرها هم که تصور می¬کنیم راحت نیست. اغراق نمی¬کنم گاهی آسیب-هایی به فرد وارد می¬شود که هیچ¬گاه به آنها هم فکرنکرده¬ایم .آنقدر تفاوت در فرهنگ¬ها و ارزش¬ها و نیازهای تک تک افراد جامعه وجود دارد که نمی¬توان یک جامعه یک پارچه داشت.هرکس برای رسیدن به اهداف خود ممکن است راه-هایی را پیش گیرد که برخی از آن راه¬ها خواسته یا نا خواسته به دیگران آسیب وارد می¬کند.به همین دلیل باید بکوشیم تا با خدمات پیشگیرانه ،میزان گرایش¬های مخاطره آمیز را کنترل کنیم.
حال نقش من و تو در این روزگار چیست و برای مراقبت از خود چه باید کرد؟از برکت دنیای مجازی این روزها ما آسیب¬های اجتماعی را بخوبی شناخته¬ایم و برای دور ماندن از آسیب¬ها بهتر از هر کس می¬دانیم چه باید بکنیم و چه روندی را پیش بگیریم حتی اگر گوشه عزلت اختیار کنیم باز هم نوعی با اجتماع در ارتباط هستیم .از این رو نیاز داریم در اجتماع فردی موثر و مفید باشیم و عرف و قانون اجتماعی که در آن زندگی می¬کنیم رعایت کنیم.
از طرفی ممکن است آسیب¬هایی از همین اجتماع به فرد وارد آید که نمی¬توان از آن براحتی گذر کرد.برای این¬که از این آسیب¬ها جلوگیری شود بهتر است اجتماع خود را بهتر بشناسیم و در جهت رفع مشکلات موجود آن بکوشیم در کل آسیب¬های اجتماعی به رفتار عده¬ای یا فردی گفته می¬شود که در چارچوب اصول و قواعد اخلاق و عرفی نگنجد گاهی شرایط اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته او را به سمت ناهنجاری¬ها پیش می¬برد.
پس بهتر است بدانیم که چگونه از خود در برابر آسیب¬های اجتماعی مراقبت کنیم.در این روزگار به علت تنوع و گستردگی روابط بین افراد،انواع انحرافات در جامعه بیشتر شده است اگر ندانیم چگونه از خود مراقبت کنیم ممکن است ناخواسته در دام آسیب¬های اجتماعی بیفتیم.
وجود افراد سواستفاده¬گر و کسانی که منافع خود را به هر چیزی ترجیح می¬دهند باعث تشدید مشکلات شده است.
متداول¬ترین آسیب¬های قابل پیشگیری عبارتند: اعتیاد،سرقت،انحرافات جنسی و فقر را می¬توان شمارد.برخی از اینها ممکن است جز حوادث محسوب شود که باید عواقب آنها را کنترل کرد. اکثر آسیب¬های اجتماعی ناشی از فقر است .البته در حد بالایی از فقر موجود در جامعه به خود شخص مربوط است درصدی مربوط به سیاست و جامعه است که  در این مورد از آن رهایی نیست.
ناگفته نماند در جوامعی که مشکلات سیاسی و اقتصادی زیاد است باز هم افرادی هستند که جزو ثروتمندان هستند و به راحتی درآمد بسیار بالایی دارند این نشان می¬دهد که پشتکار فرد می¬تواند مسائل غیرقابل کنترل مانند سیاست و اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد.
در این روزگار بهتر است از پتانسل¬های وجودی خود،برای ایجاد انگیزه و کسب و کار بهره برد.با افزایش اعتماد به نفس و انگیزه می¬تواند به راحتی از بحران¬های موجود در زندگی و اجتماع گذر کرد .مقابله با این مسائل و یافتن راه حل برای آنها می¬تواند قدرت تفکر و تصمیم گیری را در فرد تقویت کنند و وی را قوی¬تر از قبل بنماید.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.